Banki

BOŚ mocno poprawił wyniki

Bank Ochrony Środowiska dzięki wzrostowi dochodów i kontroli kosztów działania oraz wyraźnemu spadkowi odpisów kredytowych w II kwartale zwiększył zyski.
Foto: parkiet.com

BOŚ miał w II kwartale 27 mln zł zysku netto, o blisko 52 proc. więcej niż rok temu. W całym półroczu zysk wyniósł 44,1 mln zł, co oznacza wzrost o 29 proc.

Jest kilka powodów poprawy wyników w poprzednim kwartale, jednym z nich jest wzrost zysku z odsetek, który wyniósł 106,7 mln zł, czyli wzrósł o 14 proc. rok do roku. Marża odsetkowa grupy wzrosła w całym półroczu do 2,3 proc. z 2 proc. w całym 2018 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji w II kwartale także zwiększył się, choć symbolicznie, bo o 0,5 proc., do 25,3 mln zł.

Ogólne koszty administracyjne grupy w II kwartale wyniosły 84,2 mln zł, czyli zmalały o 3,2 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów wciąż jest wysoki na tle konkurencji i wynosi 60,7 proc. Jednak kluczowy dla poprawy wyników był spadek salda odpisów kredytowych aż o 45 proc., do 31,1 mln zł.

Wprawdzie w I półroczu bank zawarł umowy kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) na łączną kwotę 2,2 mld zł, czyli o 86,8 proc. więcej niż rok wcześniej, ale portfel kredytowy brutto lekko zmalał od końca roku do 12,6 mld zł z 12,7 mld zł.

Bank wskazuje, że dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego, w I półroczu sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych wzrosła o 94 proc., a indywidualnych o 28 proc. Jednocześnie zgodnie ze strategią stale zwiększano udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota udzielonych takich kredytów wyniosła 929 mln zł i była o prawie 60 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- Skuteczna realizacja założeń Strategii Rozwoju umożliwiła osiągnięcie celów wynikających z nowego modelu biznesowego, w tym z przyjętej roli banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Wyniki I półrocza 2019 roku są na to dowodem – mówi Bogusław Białowąs, prezes BOŚ. Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowił około 35 proc. salda kredytów ogółem. Saldo kredytów proekologicznych koniec czerwca 2019 r. wynosiło 4,36 mld zł.

Powiązane artykuły