REKLAMA
REKLAMA

Banki

KNF: sektor bankowy po pięciu miesiącach. Ile banki mogą zarobić w całym roku?

Polski sektor bankowy przez pięć miesięcy tego roku wypracował 6,44 mld zł zysku netto, czyli o 24,5 proc. więcej niż rok temu. Ile banki mogą zarobić w całym roku?
Foto: Adobestock

Komisja Nadzoru Finansowego wreszcie (ostatni raz zrobiła to w lutym) podała miesięczne wyniki sektora (powodem opóźnienia było wdrożenie nowego standardu rachunkowości MSSF9, więcej o tym na końcu tekstu).

Czytaj także: Solidne wyniki banków to za mało do wzrostu wycen

KNF podała, że tegoroczne dane sporządzono już z uwzględnieniem zmian sprawozdawczych w MSSF obowiązujących od początku 2018 roku. W okresie styczeń-maj rezultaty banków napędzane były wzrostem dochodów za sprawą mocnego wyniku z tytułu odsetek, który wzrósł o 9,1 proc., do 18,59 mld zł. Jednak wynik z opłat i prowizji skurczył się o 1,7 proc., do 5,55 mld zł. Koszty działania banków w tym okresie wzrosły o 5,1 proc. do 14,75 mld zł.

Dobra koniunktura gospodarcza – rekordowo niska stopa bezrobocia, rosnące dochody realne Polaków i szybki wzrost PKB przekładają się na dobrą jakość portfela kredytowego. Odpisy w omawianym okresie wyniosły 3,12 mld zł, czyli urosły tylko o 1,4 proc., tzn. w tempie niższym niż ok. 5-proc. wzrost kredytów. Wzrost kosztów wynika częściowo z presji płacowej w gospodarce (banki przyznawały, że muszą podnosić płace) oraz rosnących wydatków na systemy informatyczne i nowe rozwiązania cyfrowe.

Pozytywnie na wyniki banków w tym roku wpłynęła zmiana sposobu księgowania składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, która rok temu w większym niż teraz stopniu była skumulowana w pierwszych miesiącach, teraz jest nieco bardziej równomiernie rozłożona, co pomaga w uzyskaniu dobrych dynamik rok do roku. Mimo tego 25-proc. dynamika zysku netto robi wrażenie szczególnie jeśli zestawi się ją z oczekiwaniami banków na ten rok, które zebrała KNF w kwietniu. Z ankiety tej wynikało, że banki komercyjne spodziewają się w tym roku tylko 5 proc. wzrostu zysku.

Przypomnijmy, że w całym 2017 r. sektor bankowy miał 13,6 mld zł zysku netto i analitycy ostatnio wskazywali, że w tym roku może urosnąć on o około 10 proc., do blisko 15 mld zł. Średnia prognoz Bloomberga wskazuje, że w największym tempie zysk powinien poprawić Alior – o 42 proc., do 730 mln zł, mBank – o 22 proc., do 1,34 mld zł, Handlowy – o 20 proc., do 641 mln zł, Pekao – o 18 proc., do 2,30 mld zł (biorąc pod uwagę oczyszczony wynik z 2017 r.), ING Bank Śląski – o 15 proc., do 1,62 mld zł oraz Millennium i PKO BP po 13 proc. (odpowiednio do 770 mln zł i 3,49 mld zł). Getin Noble Bank, po zanotowaniu dużej straty w 2017 r. (575 mln zł) spowodowanej dużymi odpisami, walczy, aby w tym roku wyjść na plus.

KNF informował, że powodem opóźnienia publikacji raportów miesięcznych (wcześniej pojawiały się około 40 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczyły) jest wejście z początkiem roku nowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF 9), którego wdrożenie spowodowało istotne zmiany w rachunkowości banków. Nowy standard zmienił zasady klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych, wprowadził nowy model wyznaczania oczekiwanych strat kredytowych i obliczania odpisów z tytułu utraty wartości kredytów.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA