REKLAMA
REKLAMA

Banki

Bank Pocztowy wprowadza wakacje kredytowe

Pocztowy to kolejny bank umożliwiający zawieszenie rat. W jego przypadku chodzi o część kapitałową kredytów gotówkowych i hipotecznych, której płatność może być zawieszona na 6 miesięcy.
Foto: materiały prasowe

Klienci Banku Pocztowego korzystający z kredytów i pożyczek, gotówkowych oraz hipotecznych, mogą wnioskować o tzw. wakacje kredytowe. Zawieszenie rat kapitałowych możliwe jest na okres od 1 do 6 miesięcy – o długości zadecyduje sam klient, który w tym czasie będzie jednak musiał spłacać należne za ten okres odsetki (mają one większy udział w pierwszej części okresu kredytowania, później, wraz z postępującą spłatą kapitału, ich udział maleje). W przypadku kredytu z ubezpieczeniem, gdy składka płatna jest w ratach, spłata rat składki ubezpieczeniowej odbywa się zgodnie z zapisami umowy kredytowej.

Wniosek o odroczenie rat kapitałowych kredytu należ złożyć na 5 dni przed terminem zapadalności raty. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, prolongata będzie obowiązywać od następnej raty kredytu. Klient zobowiązany będzie spłacić najbliższą ratę w terminie określonym w umowie. Po zakończeniu prolongaty nie nastąpi wydłużenie okresu kredytowania, co oznacza, że konieczna będzie rekalkulacja rat po zakończeniu wakacji kredytowych (nieznacznie się zwiększą).

– W trosce o naszych klientów zdecydowaliśmy się zaoferować im zawieszenie rat kapitałowych bez przedłużania okresu kredytowania, a więc bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Nie trzeba będzie przesyłać czegokolwiek listownie czy osobiście stawiać się w placówce. To przede wszystkim bezpieczne rozwiązanie, bo unikanie niepotrzebnych interakcji, jest obecnie najważniejsze – tłumaczy Robert Kuraszkiewicz, prezes Banku Pocztowego.

Złożenie wniosku o tzw. wakacje kredytowe możliwe jest zdalnie: za pośrednictwem infolinii Banku Pocztowego bądź systemów bankowości internetowej. We wniosku należy zamieścić informację, że prolongata związana jest z trudną sytuacją materialną związaną z panującą pandemią koronawirusa – nie wymagane będą jednak jakiekolwiek zaświadczenia (warunkiem wielu banków jest jednak niezaleganie ze spłatą jeszcze przed epidemią). Bank Pocztowy nie będzie pobierał żadnych opłat w związku z udzieleniem prolongaty, a możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych dostępna jest do odwołania.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA