Banki

Getin Holding nie chce dywidendy z Idea Banku

Finansowy holding wnioskuje, aby na walnym zgromadzeniu pozostali akcjonariusze Idea Banku przeznaczyli jego zysk na zasilenie kapitałów, a nie na dywidendę.
Foto: spółka

Getin Holding proponuje w projekcie uchwały, złożonej do porządku obrad na walne zgromadzenie (zwołane na 30 marca), aby Idea Bank przeznaczył zysk netto za 2016 rok w całości na kapitał zapasowy. Chodzi o kwotę 177 mln zł, które jednostkowo zarobił bank w ubiegłym roku (do podziału miało trafić 30 proc. zysku, czyli około 53 mln zł, pozostałe 124 mln zł miało trafić na kapitał zapasowy).

Wniosek Getin Holding, który ma 54,43 proc. akcji Idea Banku, jest zgodny z rekomendacją zarządu Idea Banku z poprzednich dni i kończy sagę dotyczącą wypłaty dywidendy z Idea Banku. Pierwotnie, na początku marca, zarząd informował, że będzie chciał podzielić się zyskiem (wcześniej niż wskazywała na to strategia). W projektach uchwał na walne znalazł się już nawet zapis, że planuje przeznaczyć 50 mln zł z zysku za 2016 rok na fundusz celowy (kapitał rezerwowy) na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku.

Jednak 6 marca Komisja Nadzoru Finansowego przesłała do banku zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez spółkę całości zysku wypracowanego w 2016 r. Zarząd oraz rada nadzorcza Idea Banku podporządkowali się zaleceniu KNF i zarekomendowali przeznaczenie zysku na kapitał. Polityka dywidendy Idea Banku przewiduje, że po 2016 r. zamiarem jest wypłata dywidendy na poziomie do 50 proc. zysku netto za dany rok obrotowy, wskazanego w zbadanym jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.