Banki

Idea Bank na plusie

Bank zanotował w IV kwartale dodatni wynik, w całym roku udało się zmniejszyć stratę.
Foto: parkiet.com

Idea Bank miał w IV kwartale 30 mln zł zysku netto, w porównaniu do 1,5 mld zł straty rok wcześniej (przez kwartał zysk urósł o 12 proc.). Wynik z odsetek przez rok urósł o 114 proc., do 136 mln zł (kwartalnie spadł o 8 proc.), poprawiła się marża odsetkowa dzięki cięciu kosztów finansowania do najniższego w historii banku poziomu. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 26 mln zł wobec -77 mln zł rok temu (kwartalnie spadł o 6 proc.). Koszty działania zmalały rok do roku o 28 proc. a kwartalnie urosły o 13 proc., do 72 mln zł. Mniejsze o 90 proc. w skali roku i o 33 proc. kwartalnie okazały się odpisy kredytowe.

W całym 2019 r. Idea Bank miał 37 mln zł straty netto w porównaniu do 1,91 mld zł straty w 2018 r. (spowodowana była wielkimi odpisami). - To był rok największych wyzwań w historii Idea Banku. Jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż w momencie ogłaszania wyników za 2018 r. Po niespełna roku działań autosanacyjnych mogę stwierdzić z całą pewnością, że idziemy w dobrym kierunku i mamy na koncie wyraźne, niezaprzeczalne sukcesy – ocenia Jerzy Pruski, prezes Idea Banku.

Bank przypomina, że przeprowadził kompleksową restrukturyzację, która obejmowała głębokie oszczędności w kosztach działania. Skutki tych decyzji w 2020 r. są szacowane na 100 mln zł rocznie. Bank obniżył także koszty finansowania – również w tym przypadku można mówić o oszczędnościach w granicach 100 mln zł.

Pomimo poprawy wyniku bank nadal nie spełnia wymogów kapitałowych. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy na koniec 2019 roku wynosił 1,46 proc., natomiast współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 0,65 proc. Oznacza to niedobór odpowiednio o 1,28 mld zł i 1,15 mld zł. Jednak zapowiadane i procedowane już wyłączenie bufora ryzyka systemowego (wynosi aż 3 proc.) niedobory znacząco by stopniały – odpowiednio do 0,96 mld zł i 0,84 mld zł. Pozytywna jest informacja o wysokiej płynności – na koniec 2019 r. wskaźnik LCR wyniósł 156 proc. (podobnie jak średnia w sektorze) wobec wymaganych 100 proc.

Bank prowadzi nadal delewarowanie. Suma bilansowa przez rok spadła o 15 proc. a kwartalnie o 7 proc., do 17,3 mld zł. Kredyty zmalały w podobnym tempie, do 13,3 mld zł. Depozyty o 10 proc. rocznie i 6 proc. kwartalnie, do 16,5 mld zł. Kapitał własny wynosi tylko 156 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.