REKLAMA
REKLAMA

Banki

Słabszy kwartał BGŻ BNP Paribas

Mimo sporego wzrostu przychodów dzięki wchłonięciu części podstawowej Raiffeisen Polbanku wyniki pogorszyły się. Powodem wzrost kosztów i odpisów wynikający z fuzji.
Foto: materiały prasowe

BGŻ BNP Paribas miał w IV kwartale 2018 r. 41 mln zł zysku netto, czyli znacznie mniej niż w poprzednim kwartale (131 mln zł) i w IV kwartale 2017 r. (49 mln zł). O ile przychody wyraźnie wzrosły – wynik odsetkowy do 654 mln zł a prowizyjny do 183 mln zł (rok temu było to 475 mln zł i 114 mln zł), to wyniki pogorszyły się ze względu na większe koszty operacyjne wynikające z fuzji przeprowadzonej w połowie listopada. Koszty operacyjne urosły do 725 mln zł, a odpisy do 339 mln zł (rok wcześniej było to 387 mln zł i 90 mln zł). Większy był też podatek bankowy.

W całym roku skonsolidowany zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł o 29 proc. do 360 mln zł. Wynik odsetkowy wyniósł w 2018 r. 2.107 mln zł, rosnąc 9 proc., a wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 567 mln zł, czyli wzrósł 17 proc. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,7 proc. Wynik z działalności bankowej grupy wyniósł 3,29 mld zł, rosnąc 22 proc.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły w 2018 roku 1.860 mln zł, rosnąc 23 proc. rdr.

Bank podał, że łączne koszty integracji w 2018 r. wyniosły 265,8 mln zł (w tym 9,1 mln zł dotyczyło przejęcia SKOK Rafineria) wobec 35,6 mln zł w 2017 r. Saldo rezerw w 2018 roku wynosiło 558 mln zł, czyli wzrosło 57 proc. rdr. Suma bilansowa grupy na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 109 mld zł i była wyższa o 50,1 proc. niż rok wcześniej, a zmiana skali działalności grupy była rezultatem nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Polbanku. Kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 76,6 mld zł, rosnąc o 37,4 proc.

Pod koniec 2018 roku bank posiadał 674 oddziały bankowości detalicznej i biznesowej (466 oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas oraz 208 oddziałów byłego Raiffeisen Polbanku, w tym 48 placówek partnerskich). Rebranding sieci oddziałów Raiffeisen Polbank, połączony ze zmianą marki BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas planowany jest na koniec I kwartału.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 14,63 proc. i wzrósł w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,88 p.p. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I na koniec 2018 r. wyniósł 12,38 proc.

"W roku 2019 bank będzie koncentrował się na sprawnym połączeniu operacyjnym obu instytucji, tak by w pełni wykorzystać korzyści płynące z przejęcia. Na koniec I kwartału planowany jest rebranding sieci oddziałów Raiffeisen Polbank, połączony ze zmianą marki BGŻ BNP Paribas na BNP Paribas. Z kolei na IV kwartał 2019 r. zaplanowana jest fuzja operacyjna" – podał bank w raporcie.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA