REKLAMA
REKLAMA

Banki

Gorsze wyniki Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Bank, którego obligacje notowane są na Catalyst, przedstawił wstępne niezaudytowane wyniki za 2018 r. Spadły przychody i zyski.
Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie miał w 2018 r. 3,3 mln zł, czyli o 64 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika ze wstępnych danych. Pogorszenie zysku to głównie efekt niższych przychodów. Wynik odsetkowy spadł o ponad 17 proc., do 19,2 mln zł, za sprawa przede wszystkim spadku przychodów odsetkowych. W dół, o 28 proc., poszedł też wynik z opłat i prowizji, który wyniósł 3,5 mln zł. Także tu główną przyczyna pogorszenia był spadek przychodów. Ogółem wynik na działalności bankowej skurczył się o ponad 19 proc., do 22,7 mln zł. Pozostałe przychody operacyjne były wyższe niż rok wcześniej o ponad 1,3 mln zł i wyniosły blisko 5,3 mln zł.

Pozostałe koszty nieznacznie urosły do 1,7 mln zł. Koszty działania spadły tylko nieznacznie, bo o 4 proc., do 19,6 mln zł, co nie zamortyzowało tąpnięcia przychodów. Saldo odpisów na rezerwy wyniosło 1,2 mln zł (o tyle wyższe były rezerwy niż rozwiązania), podczas gdy w 2017 r. linia ta pomogła wynikom w wysokości 2,5 mln zł (wyższe były rozwiązania).

Aktywa banku urosły o blisko 4 proc., do 627 mln zł. Portfel kredytowy sektora niefinansowego zmalał jednak o 10 proc., do 332 mln zł (urosły za to kredyty dla sektora budżetowego). Depozyty sektora niefinansowego urosły o ponad 4 proc., do 536 mln zł. Kapitał podstawowy urósł o 44 proc., do blisko 39 mln zł, co w połączeniu ze spadkiem portfela kredytowego (i aktywów ważonych ryzykiem) oznacza najprawdopodobniej spory wzrost współczynników wypłacalności (nie zostały podane w raporcie).

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji banku warte 5 mln zł, 8 mln zł, 10 mln zł i 11 mln zł. Niektóre z nich notowane są ze sporym dyskontem – ich wycena wynosi po 70-95 proc. wartości nominalnej, ale handel jest mało płynny, notowania nie zareagowały na dzisiejszy raport z wynikami.

W lutym Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła plan naprawy Polskiego Banku Spółdzielczego. "Z uwagi na fakt, że bank jest obecnie w trakcie realizacji programu naprawczego, w związku z zatwierdzeniem przez KNF nowego planu naprawy, zarząd banku niezwłocznie podejmie decyzję w sprawie ewentualnego podjęcia działań niezbędnych do kontynuowania długofalowego procesu sanacji banku wskazanych w nowo zatwierdzonym planie naprawy" - podał wtedy bank, który w 2016 r. przeżył run spowodowany słabymi wynikami i informacjami o gorszej sytuacji finansowej.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA