Banki

Banki zarobiły prawie 15 mld zł

Zysk netto sektora bankowego w 2019 r. wyniósł 14,7 mld zł, czyli urósł o 12,5 proc. To niezły rezultat biorąc pod uwagę rezerwy na hipoteki frankowe i zwroty prowizji.
Foto: Adobestock

W samym grudniu sektor zanotował tylko 185 mln zł zysku netto wobec około 1,3-1,5 mld zł zarobku notowanego w poprzednich miesiącach. To efekt zwiększanych rezerw na hipoteki frankowe (w skali sektora mogło to być blisko 1,7 mld zł) oraz rezerw na zwroty prowizji za kredyty konsumenckie spłacane przed czasem. Jednak grudniowy wynik był i tak dużo lepszy niż rok wcześniej, gdy sektor zanotował 1,1 mld zł straty ze względu na ogromne straty Idea Banku i Getin Noble Banku.

O ile nominalna wartość zysku netto może robić wrażenie, to rentowność sektora nie jest imponująca. ROE, czyli zwrot z kapitałów własnych, wyniósł w 2019 r. niecałe 7,1 proc. (jeszcze kilka lat tamu sięgał 15 proc.). Banki narzekają, że tak niski zwrot z kapitałów nie pokrywa kosztu pozyskania kapitału, utrudniając jednoczesny rozwój akcji kredytowej i możliwość wypłaty dywidend.

W całym roku wynik odsetkowy wyniósł 49,2 mld zł, czyli urósł o 9,8 proc. rok a wynik z tytułu opłat i prowizji 13,3 mld zł, co oznacza wzrost o 8,3 proc. W samym grudniu wynik odsetkowy rósł znacznie wolniej, bo tylko o 2,3 proc., do 4,1 mld zł, prawdopodobnie ze względu na rezerwy na zwroty prowizji i nowe metody ich rozliczania, co negatywnie odbija się na tej linii wyników. Wynik prowizyjny w grudniu urósł o blisko 30 proc., do 1,2 mld zł. Całkowite przychody operacyjne urosły w całym roku o blisko 10 proc., do 70,9 mld zł, a w samym grudniu o 16,5 proc., do 5,5 mld zł.

Szybki wzrost przychodów, które dodatkowo są dwukrotnie większe niż koszty, to dobra informacja biorąc pod uwagę, że wydatki operacyjne (bez amortyzacji) rosły wolniej, bo w całym roku o 4,1 proc., do 34,8 mld zł, a w grudniu nawet spadły o blisko 3 proc., do 2,8 mld zł (koszty pracownicze w grudniu urosły o niecałe 2 proc., do 1,5 mld zł a ogólnego zarządu zmalały o 8 proc., do 1,3 mld zł).

Rezerwy na aktywa finansowe w całym roku zmalały o 1,6 proc., do 8,76 mld zł, w samym grudniu spadły o 56 proc., do 660 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej sektora w całym 2019 r. urósł o 12,4 proc., do 20,3 mld zł, ale w grudniu wyniósł tylko 480 mln zł wobec 400 mln zł straty rok wcześniej.

Banki spółdzielcze w całym 2019 r. zanotowały 642 mln zł, o 0,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyniku z odsetek urósł o blisko 5 proc., z prowizji spadł o 0,7 proc. Całkowite przychody netto urosły o 4,3 proc. Koszty działania urosły o 2,1 proc., niepokojącą informacją jest wzrost rezerw na aktywa finansowe o 12 proc., banki spółdzielcze już wcześniej miały problemy z jakością kredytów, udział tych nieregularnych jest dwukrotnie wyższy niż w bankach komercyjnych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.