Banki

BGK stawia na zrównoważony rozwój

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjął strategię na lata 2021-2025 i chce być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zapowiada duży wzrost sumy bilansowej.
Foto: Bloomberg

Polski bank rozwoju określił trzy zewnętrzne filary strategiczne (zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, współpracę i biznes międzynarodowy) oraz dwa wewnętrzne (transformację cyfrową i procesową oraz efektywny model zarządzania).

BGK zakłada, że będzie zwiększał zaangażowanie w finansowanie gospodarki o niemal 10 proc. średniorocznie. - Nasza nowa strategia jest efektem wnikliwej analizy zmian społecznych, a także gospodarczych i biznesowych, które zachodzą w Polsce, w Europie i na świecie. BGK nie pozostaje obojętny na te zmiany, w tym także na wyzwania klimatyczne - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Zgodnie z nową strategią BGK ma nadal realizować swoją misję, określoną przez twórców banku blisko sto lat temu, istotnie ją jednak korygując i stawiając teraz na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Zrównoważony, czyli zapewniający kolejnym pokoleniom lepsze warunki życia i możliwość dalszego rozwoju. Dodatkowo bank wskazuje na drugi element swojej misji – rozwój społeczny. - Bez budowania kapitału społecznego, inspirowania i aktywizowania lokalnych społeczności, wspierania kapitału intelektualnego, promowania zdrowego stylu życia przez sport czy zachowania pro-ekologiczne nie da się rozwijać gospodarki. Społeczeństwo i gospodarka działają jak naczynia połączone - dodaje Daszyńska-Muzyczka.

W filarze dotyczącym zrównoważonego rozwoju zamierza między innymi wypracować rozwiązania zrównoważonego finansowania, a także oceniać potencjalne finansowania pod kątem ESG, dostosowując w tym celu politykę ryzyka. Bank planuje pozyskać rating ESG na poziomie 5 decyla wśród banków europejskich. Jedną z najnowszych inicjatyw zrównoważonego rozwoju jest projekt 3W – woda, wodór, węgiel. Ma on łączyć i wspierać świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie, wykorzystujących na przykład innowacyjne technologie węglowe.

Filarem, który na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z sektorem finansowym, ale jest bardzo istotny w wypełnianiu misji banku rozwoju, jest budowanie zaangażowania społecznego. Bank definiuje kapitał społeczny jako warunek współpracy opartej na zaufaniu i punkt wyjścia dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Filar współpraca i biznes międzynarodowy zakłada natomiast zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz podniesienie poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Bank opracuje program kompleksowego wsparcia ekspansji polskich przedsiębiorstw. Dodatkowo chce budować świadomość atrakcyjności Polski wśród inwestorów zagranicznych jako kraju o wysokim kapitale intelektualnym. Planowana jest też transformacja cyfrowa i procesowa oraz model zarządzania, oparty na macierzowej strukturze i wartościach – otwartości, zespołowości i odpowiedzialności.

Realizację strategii będzie wspierał model biznesowy. BGK wskazał w nim 8 programów, poprzez które chce odpowiadać na potrzeby i wyzwania rynkowe: rozwój przemysłu, przedsiębiorczości, infrastruktury, energetykę, mieszkalnictwo, spójność terytorialną i społeczną, ochronę zdrowia i finanse publiczne.

Banki rozwoju nie koncentrują się na maksymalizacji zysku, lecz na efektywnym wsparciu gospodarki. BGK pokazał najważniejsze, jego zdaniem, wskaźniki i dane finansowe. Władze banku zakładają, że suma bilansowa zmniejszy się ze 160 mld zł na koniec 2020 r. do ok. 144 mld zł na koniec 2025 r. (CAGR -2 proc.). Trzeba jednak zauważyć, że w ostatnich 4 latach (między 2016 a 2020 r.) urosła prawie 2,5-krotnie. Jednocześnie zwiększyć ma się wartość udzielonych kredytów brutto: z niemal 46 mld zł na koniec ubiegłego roku do 60,5 mld zł (CAGR +5,7 proc.). Wzrośnie także zaangażowanie w finansowanie gospodarki do ponad 460 mld zł (CAGR +9,8 proc.). Przy szybkim rozwoju i skali działania, wskaźnik C/I ma nie przekroczyć 50 proc. (wartość uśredniona w czasie obowiązywania strategii). Współczynnik wypłacalności pozostanie na bezpiecznym poziomie powyżej 13,5 proc.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.