Banki

Pekao oczyszcza portfel frankowy

Bank zawiązał spore rezerwy na hipoteki frankowe. Oszacował koszt ugód z frankowiczami.
pekao Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Bank Pekao zdecydował o zwiększeniu rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w CHF o 318 mln zł. Poinformował, że istotne zwiększenie poziomu rezerw odzwierciedla zarówno negatywne trendy w orzecznictwie sądowym oraz oczekiwany wzrost liczby spraw spornych w przyszłości, jak również modyfikację zakresu scenariuszy branych pod uwagę, w tym uwzględnienie możliwości zawierania ugód z kredytobiorcami.

"Jednocześnie, skala łącznych rezerw na ryzyko prawne związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w CHF utworzonych do tej pory przez grupę w kwocie 436 mln zł jest zbliżona do wstępnego oszacowania wpływu na wynik finansowy netto hipotetycznej konwersji aktywnego portfela tych kredytów na warunkach zgodnych z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" – dodał bank.

Pekao ma jeden z mniejszych portfeli frankowych na rynku, na koniec września był wart 2,9 mld zł, czyli stanowiło 2,1 proc. jego kredytów brutto. To także niewiele w stosunku do jego kapitałów własnych sięgających 25,1 mld zł.

Zwiększenie rezerwy Pekao spowodowało, że wskaźnik pokrycia rezerwami jego portfela frankowego wzrósł do 15 proc., czyli jest wyraźnie wyższy niż w bankach najbardziej obciążonych tego typu kredytami (gdzie wynosi 6-11 proc.), ale jest wyraźnie mniejszy niż w ING Banku Śląskim (36 proc.), który również ma mało franków. Informacja z Pekao wskazuje, że bank nie oczekuje tak dużego przyrostu ewentualnych spraw sądowych lub nie spodziewa się masowych ugód ze swoimi klientami, bo koszt ten wycenił na 15 proc. portfela frankowego w porównaniu do szacunków innych banków mówiących, że ugody w całym sektorze skutkowałby odpisem 30-40 proc. portfela frankowego.

Pekao podał, że zwiększenie rezerw obciąży jego wyniki finansowe za IV kwartał, ale mimo tego spodziewany jest dodatni wynik finansowy netto w tym kwartale. Wcześniejsze prognozy analityków wskazywały, że Pekao mógł mieć 360 mln zł zysku netto, czyli tyle samo co w III kwartale i mniej niż rok temu o prawie połowę. Szczegółowe informacje zostaną podane w raporcie rocznym za 2020, który zostanie opublikowany 25 lutego.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.