Banki

Kolejny pomysł Idea Banku na poprawę kapitałową

Bank Leszka Czarneckiego chce przeprowadzić transakcję – choć tym razem w inny sposób – dotyczącą Idea Money, która latem została zablokowana przez nadzór.

Idea Bank zawarł z RB Investcom sp. z o.o. umowę zamiany posiadanych przez bank 7 mln akcji Idea Money, reprezentujących 65 proc. kapitału zakładowego, na 6,55 tys. akcji Noble Funds TFI stanowiących 3,4 proc. kapitału, posiadanych przez RB Investcom (to podmiot, którego głównym akcjonariuszem jest LC Corp BV, czyli wehikuł inwestycyjny Leszka Czarneckiego, który kontroluję Idea Bank).

Bank podał, że warunkiem zawieszającym umowy jest brak sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest kuratorem banku. Na zgłoszenie sprzeciwu ma dwa tygodnie. To trzecie już podejście Idea Banku do pozbycia się akcji Idea Money. Latem zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich oraz ze spółką LC Corp BV umowę sprzedaży również 65 proc. akcji za łącznie zaledwie 3,25 zł, ale dzięki zabiegom księgowym (rozwiązaniu rezerw i utracie kontroli nad spółką) miał osiągnąć pozytywny wpływ na sytuację kapitałową. Jednak BFG jako kurator dwukrotnie sprzeciwił się podobnej transakcji argumentując, że nie byłaby ona korzystna dla banku.

Wartość akcji Idea Money podlegających zamianie wskazana w umowie wynosi 1 zł, a wartość akcji Noble Funds TFI podlegających zamianie wynosi 4,68 mln zł. Umowa zamiany akcji nie przewiduje żadnych świadczeń pieniężnych stron. W przypadku dojścia transakcji do skutku, wartość akcji Noble Funds TFI zwiększy wynik finansowy Idea Banku.

"Emitent informuje, że w efekcie przeprowadzenia transakcji w krótkim terminie oczekuje znaczącej poprawy pozycji kapitałowej poprzez utratę kontroli nad Idea Money, a tym samym eliminację ujemnych kapitałów Idea Money ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej emitenta, co wedle szacunków emitenta powinno przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln zł. Wobec powyższego transakcja ma krytycznie ważny wpływ na odbudowę wskaźników kapitałowych emitenta do poziomu wymaganego przez Rozporządzenie CRR" – podał Idea Bank.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.