Dzięki niej Kruk zdobył 60 mln zł. Inwestorzy zgłosili popyt na papiery o wartości 77,9 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła więc prawie 23 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, że we wcześniejszych emisjach redukcje bywały zdecydowanie większe.

- To już trzecia emisja obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych w 2022 roku. Łącznie w tym roku pod VIII programem emisji obligacji zaoferowaliśmy inwestorom 160 mln zł. Mimo panującej niepewności na rynkach kapitałowych oraz okresu wakacyjnego, inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 78 mln zł, czyli 130 proc. maksymalnej wartości oferty. Zainteresowanie i zaufanie inwestorów jest dla nas bardzo ważne, a Kruk dzisiaj to silna, doświadczona i prężnie rozwijająca się grupa międzynarodowa, stawiająca na nowoczesność i transformację technologiczną - komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Rynek obligacji dedykowanych dla inwestorów indywidualnych, na którym jesteśmy obecni od 8 lat, pozostaje dla nas ważnym źródłem finansowania. Jednocześnie analizujemy dodatkowe możliwości finansowania, tak aby Kruk miał dostęp do zdywersyfikowanych źródeł. Biznesowo kontynuujemy realizację naszej strategii międzynarodowego rozwoju, skupiając się na linii biznesu wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych oraz dalszym rozwoju technologicznym. Już dziś korzystamy z nowoczesnych rozwiązań, oferując naszym klientom szereg rozwiązań online, w tym możliwość zarządzania swoim zadłużeniem. W grupie prowadzonych jest szereg innowacyjnych projektów wspierających nasz główny biznes. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwalają nam na dalszy rozwój grupy Kruk w środowisku międzynarodowym- dodaje Krupa.