Notowania Action podczas piątkowej sesji zyskują 1 proc. i wynoszą obecnie 15,1 zł. O 1,3 proc. wyższa od tego poziomu jest oferowana cena w ramach ogłoszonego skupu. Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 300 tys. akcji własnych. Przyjmowanie zapisów trwa od 9 do 16 grudnia. 21 grudnia spółka poinformuje o liczbie akcji przeznaczonych do nabycia.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji jest Ipopema Securities.

Zdaniem analityków DM BOŚ informacja ma neutralny wpływ na notowania spółki. Przypominają, że do tej pory grupa realizowała program skupu akcji własnych poprzez zakupy podczas sesji giełdowych.

Notowania Action w latach 2017-2020 poruszały się w trendzie bocznym, a po wybuchu pandemii zaczęły rosnąć. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi ok. 300 mln zł, a kurs akcji jest na poziomie z początku roku. Do wyceny autorstwa DM BOŚ kursowi brakuje jeszcze prawie 30 proc.

Narastająco w trakcie trzech kwartałów 2022 r. grupa Action wypracowała 1,7 mld zł przychodów wobec 1,6 mld zł rok temu. Zysk operacyjny spadł do 33,3 mln zł z 83,4 mln zł, a zysk netto do 30 mln zł z 72,7 mln zł. Poprawiły się natomiast przepływy operacyjne.