Firma zajmująca się przetwarzaniem i sprzedażą danych przejęła wszystkie udziały TL1 za około 1,9 mln euro. Dzięki temu zyskała znaczące wsparcie jeśli chodzi o sieć dystrybucyjną.

– W naszej strategii założyliśmy akwizycje podmiotów, które posiadają określone zasoby – w przypadku TL1 to międzynarodowa sieć dystrybucji danych – i dają efekt synergii sprzyjający naszemu rozwojowi. Blisko dwuletnia współpraca z TL1 utwierdziła nas w przekonaniu o korzyściach z tytułu tej akwizycji. Wcześniejsza współpraca pozwoliła nam również dokładnie przeanalizować wyniki i tempo rozwoju TL1, a niezależny audyt był przypieczętowaniem oceny spółki – skomentował dla „Parkietu” Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies.

Co ciekawe, spółka po objęciu w poprzednich latach 24 proc. udziałów miała możliwość przejęcia kolejnych 36 proc., zdecydowała się jednak objąć wszystkie. – Kluczowy wpływ na tę decyzję miała wycena, która była ustalona rok wcześniej. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe TL1 w 2021 r. oraz rozwój firmy w bieżącym roku uważamy, że wycena na poziomie 1,9 mln euro jest bardzo korzystna – dodał Prajsnar.

Sprzedaż danych do kluczowych klientów w kwietniu podskoczyła względem tego samego miesiąca o 37 proc. Dobrze wyglądają także wyniki za I kw., w którym zysk netto zwiększył się o 144 proc. do 2,2 mln zł. – Rynek wciąż rośnie, a fakt, że jesteśmy przygotowani technologicznie do obsługiwania większej liczby danych i klientów pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Analizujemy sytuację makroekonomiczną, ale obecnie nie dostrzegamy spowolnienia – podsumował prezes.