Razem można więcej, czyli dlaczego konsolidacja nabiera tempa

Mniejsze firmy, łącząc się w sieć, mogą zaproponować klientom szerszy i bardziej kompleksowy zakres usług. Mogą też powalczyć o spółki, które do tej pory były obsługiwane tylko przez największych.

Aktualizacja: 27.04.2021 10:50 Publikacja: 27.04.2021 05:00

Razem można więcej, czyli dlaczego konsolidacja nabiera tempa

Foto: Adobestock

Konsolidacja na rynku usług audytorskich wyraźnie przyspieszyła. Dotyczy przede wszystkim mniejszych i średnich firm. Rok 2020 i trwająca pandemia znajdzie swoje odzwierciedlenie w dalszych przetasowaniach. Zapewne zobaczymy je już w danych za 2021 r. Część tych zmian może mieć charakter powtarzalny, długofalowy, prowadząc w dłuższej perspektywie do ukształtowania innego obrazu rynku.

Możliwa szersza oferta

Obserwowane procesy konsolidacyjne wynikają między innymi z nowych i coraz bardziej złożonych regulacji w obszarach działalności firm audytorskich.

– Mowa tu o wprowadzeniu międzynarodowych standardów badania czy powołaniu odrębnego państwowego organu PANA, który przejął nadzór i funkcję kontrolną nad działalnością firm audytorskich. Firmy, łącząc się w sieć, mogą efektywniej stawić czoła i sprostać nowym regulacjom i wymaganiom, ale także może to być krok milowy w ich rozwoju biznesowym – podkreśla Kamil Walczuk, współzałożyciel Polskiej Grupy Audytorskiej. Dodaje, że mniejsze podmioty dostrzegają, że działając na rynku w pojedynkę, nie są w stanie oferować swoich usług i realizować projektów dla większych podmiotów. Wynika to po prostu z braku odpowiednich zasobów ludzkich bądź kompetencji. Działając w sieci, można te braki stosunkowo łatwo uzupełnić. Zwiększa się spektrum klientów, do których można wyjść z ofertą.

Ranking audytorów spółek giełdowych. Pobierz i przeczytaj dodatek specjalny.

Taka konsolidacja ma także pozytywne aspekty czysto ekonomiczne, takie jak podział kosztów stałych, realokacja wolnych zasobów ludzkich pomiędzy poszczególnymi firmami sieci oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Co więcej, działając w sieci, podmioty mogą wcześniej reagować na zachodzące zmiany rynkowe i dostosowywać do nich swoją działalność. Mowa tu również o kwestiach związanych z nowymi technologiami, bez których trudno sobie nawet wyobrazić skuteczne konkurowanie z innymi.

– Mając na uwadze te wszystkie korzyści, już ponad roku temu Polska Grupa Audytorska zaczęła działać jako sieć, współpracując z Dewiza Audyt sp. z o.o. z Gliwic – wskazuje Walczuk.

Rozwarstwienie rynku i konsolidacja

W podobnym tonie wypowiada się Mirosław Kośmider, partner PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów (Nexia Pro Audit). – Jeśli chodzi o trendy w zakresie struktury rynku, oprócz zwiększającego się rozwarstwienia firm większych i mniejszych – widać zjawisko konsolidacji, które zapoczątkowaliśmy, tworząc we wrześniu 2019 r. pierwszą sieć firm audytorskich w Polsce – mówi. Dodaje, że w przypadku PRO AUDIT ważne jest połączenie dwóch czynników. – Jednym jest możliwość uczestniczenia w globalnym rynku, korzystania z najlepszych praktyk audytorskich w ramach Nexia International, międzynarodowej sieci firm audytorskich, zajmującej ósme miejsce na świecie. Drugi polega na zachowaniu przyjaznej kultury firmy, opartej na wspólnie przyjętych zasadach i wartościach, niemającej charakteru korporacji – mówi Kośmider. Podkreśla, że konsolidacja przynosi już znaczące korzyści.

– Nasze przychody z tytułu badania spółek notowanych na GPW, pomimo niewielkich zmian audytorów wśród tych spółek wynikających z wydłużonego okresu obowiązkowej rotacji, zwiększyliśmy w związku z nowymi klientami o 37 proc., a przychody z audytu ogółem o ponad 24 proc. – wskazuje. Przyznaje, że konsolidowanie firm audytorskich nie jest łatwym zadaniem, ale mobilizuje do kolejnych działań, ciągłego rozwoju i otwartości na dalsze rozszerzanie sieci. – Nie jest to natomiast jedyna droga rozwoju firm audytorskich, a tylko jedna z dostępnych możliwości. I bardzo dobrze, gdyż rynek powinien pozostać zróżnicowany, również pod względem skali firm na nim działających – podsumowuje Kośmider.

Ranking audytorów
Wschodzące gwiazdy audytu
Ranking audytorów
Audyt ma wiele twarzy
Ranking audytorów
Perspektywy dla branży w 2024 roku wydają się obiecujące
Ranking audytorów
Obowiązek raportowania ESG to dla audytorów szansa na oferowanie nowych usług, ale też wyzwania kadrowe i regulacyjne
Ranking audytorów
ESG szansą na nowe usługi dla biegłych rewidentów
Ranking audytorów
Przestrzeń dla średniej wielkości firm audytorskich się powiększa