Nawet o 220 pkt baz. więcej samej tylko marży ponad WIBOR gotowi są płacić korporacyjni emitenci obligacji za możliwość pozyskania finansowania dłużnego. To oczywiście przypadek skrajny, który przyciąga czytelniczą uwagę, ale to przejaskrawienie podkreśla regułę – emitenci obligacji muszą płacić za dług więcej niż rok temu, choć zwykle wzrost ten sięga 50–100 pkt baz. dodatkowej marży. A przecież w porównaniu z wcześniejszymi latami wyższy jest też WIBOR. Choć od października WIBOR 6M spadł o 80 pkt, to trzeba pamiętać, że przed rokiem wynosił mniej niż 5 proc. i dwucyfrowe kupony wynikające z połączenia WIBOR z oferowaną marżą należały do rzadkości. Zaś dwa lata temu emitenci oferowali obligacje z przekonaniem, że zapłacą za nie 5 proc. odsetek, bo stawki WIBOR niewiele przewyższały 0 proc.