Wydatki na utrzymanie mieszkania stanowią dużą część domowego budżetu, zwłaszcza gdy jest obciążony czynszem za najem albo ratą kredytu hipotecznego. Jak podaje startup simpl.rent, powołując się na dane GUS i Eurostatu, lokale komunalne wynajmuje 10 proc. gospodarstw, ok. 6–8 proc. płaci za wynajem na zasadach rynkowych. Ok. 18 proc. spłaca kredyty hipoteczne.

– Koszty użytkowania mieszkania i nośników energii stanowiły ok. 18 proc. wydatków ogółem, zaraz za żywnością, która pochłania ponad 25 proc. – podaje simpl.rent.