Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zgromadzeniu w dniu 14.06.2024-sig.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 14-06-2024
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. "Spółka" przekazuje listę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2024 roku, którzy reprezentowali powyżej 5% kapitału zakładowego.
Załączniki
Plik Opis
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zgromadzeniu w dniu 14.06.2024-sig.pdf
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zgromadzeniu w dniu 14.06.2024-sig.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Andrzej Piecuch Prezes Zarządu Andrzej Piecuch