Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 1 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
  2. Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 2 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
  3. Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 3 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
  4. Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 4 RB 15 2024_2024.06.18.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-19
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym doręczono Spółce powiadomienia członków Zarządu LPP SA o nabyciu akcji LPP SA w ramach programu motywacyjnego za 2023 jako transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce (tj. Prezesa Zarządu Marka Piechockiego i Wiceprezesów Zarządu Przemysława Lutkiewicza, Sławomira Łobody i Marcina Piechockiego). Nabycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze nastąpiło w wyniku podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 1 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 1 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 2 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 2 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 3 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 3 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 4 RB 15 2024_2024.06.18.pdf
Zawiadomienie 19 MAR - Załącznik nr 4 RB 15 2024_2024.06.18.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-19 Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu
2024-06-19 Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu
20240619_092145_1409154660_Zawiadomienie_19_MAR_-_Zalacznik_nr_1_RB_15_2024_2024.06.18.pdf

20240619_092145_1409154660_Zawiadomienie_19_MAR_-_Zalacznik_nr_2_RB_15_2024_2024.06.18.pdf

20240619_092145_1409154660_Zawiadomienie_19_MAR_-_Zalacznik_nr_3_RB_15_2024_2024.06.18.pdf

20240619_092145_1409154660_Zawiadomienie_19_MAR_-_Zalacznik_nr_4_RB_15_2024_2024.06.18.pdf