Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Komentarz Zarządu do wyników skosolidowanych COGH Q1 2024.pdfKomentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za I kwartał 2024

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-15
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za I kwartał 2024
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
COGNOR HOLDING SA w Poraju [Emitent] w załączeniu przesyła komentarz Zarządu do osiągniętych przez grupę kapitałową Emitenta wyników za I kwartał 2024 roku.
Załączniki
Plik Opis
Komentarz Zarządu do wyników skosolidowanych COGH Q1 2024.pdf
Komentarz Zarządu do wyników skosolidowanych COGH Q1 2024.pdf
Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za I kwartał 2024

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-15 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2024-05-15 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
20240515_210534_1717809001_Komentarz_Zarzadu_do_wynikow_skosolidowanych_COGH_Q1_2024.pdf