Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-13
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Umowa na wykonanie robót budowlanych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 maja 2024 r. do siedziby Spółki wpłynęła umowa o roboty budowlane („Umowa”) pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą i Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach jako Zleceniodawcą.

Przedmiotem Umowy jest realizacja kompletnej inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu obiektu handlowo-usługowego.
Wynagrodzenie ryczałtowe netto Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi około 4,5% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 06.01.2025 r.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-13 Tomasz Janik Prezes Zarządu
2024-05-13 Ewa Bobkowska Wiceprezes Zarządu