KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia: 2023-02-22
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA („Spółka") informuje, że w dniu 22 lutego 2023 roku Pan Michał Róg złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 22 lutego 2023 roku. Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny rezygnacji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22220353024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-22Zofia ParyłaPrezes Zarządu Energi SA
2023-02-22Janusz SzurskiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych