KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2023
Data sporządzenia: 2023-02-09
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych z dniem 22 grudnia 2022 roku: Pani Agnieszka Żyro – Członek Rady Nadzorczej Energa SA Pani Agnieszka Żyro jest absolwentką Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim w IBD Business School Sp. z o.o. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem, zwłaszcza w zakresie zarządzania spółkami energetycznymi. Na początku kariery zawodowej związana z ENEA Serwis sp. z o.o. (1998-2017), w której rozwijała obszar personalny, a następnie objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych. Kolejno, od kwietnia 2017 roku Prezes Zarządu ENERGA Logistyka sp. z o.o., a od marca 2018 r. Prezes Zarządu ANWIL S.A., spółki należącej do Grupy ORLEN. Pani Agnieszka Żyro nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Wiktor Kosztyła – Członek Rady Nadzorczej Energa SA Paweł Wiktor Kosztyła jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz studiów Executive MBA prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Jest doświadczonym menedżerem z ponad 25-letnim stażem na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach z branży budowlanej oraz energetycznej. Specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, budowaniu efektywnych łańcuchów dostaw oraz zakupach strategicznych. Od 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów w PKN ORLEN S.A. Jest odpowiedzialny za optymalizację procesów zakupowych w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN oraz wdrażanie strategii zakupowych, wspierających Koncern. Jest odpowiedzialny za proces zakupowy od planowania i wyboru dostawcy, aż po umowę, realizację zakupu i rozliczenie płatności. W roku 2022 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Energa-Operator S.A. Pan Paweł Wiktor Kosztyła nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22220353024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-09Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych i Klimatu
2023-02-09Michał PerlikWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych