KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr53/2022
Data sporządzenia:2022-08-31
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Oferta publiczna obligacji serii O
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o zamiarze rozpoczęcia w dniu 6 września 2022 r. oferty publicznej obligacji serii O Spółki w kwocie do 25.000.000 PLN („Obligacje”) w ramach IV programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty w EUR, objętego prospektem podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 listopada 2021 r., zmienionym suplementami nr 1 nr 2 oraz nr 3 do prospektu, zatwierdzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, odpowiednio, w dniu 8 grudnia 2021 r., 25 kwietnia 2022 r. oraz 8 czerwca 2022 r., o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 32/2021, nr 34/2021, nr 16/2022 oraz 32/2022. Ostateczne Warunki Obligacji stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emitent przewiduje, że w dacie wykupu Obligacji, tj. w dniu 6 września 2026 r., wartość zobowiązań finansowych Spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych Spółki według stanu na dzień 31 marca 2022 r.
Załączniki
PlikOpis
Ostateczne Warunki Obligacji - Seria O.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
[email protected]www.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-31Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-08-31Artur LangnerWiceprezes Zarządu
Ostateczne Warunki Obligacji - Seria O.pdf