KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr52/2022
Data sporządzenia:2022-08-02
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał powiadomienie od osoby zarządzającej informujące o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta. Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie MDR 01082022.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
[email protected]www.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-02Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2022-08-02Artur LangnerWiceprezes Zarządu
zawiadomienie MDR 01082022.pdf