Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach ("Spółka”), w załączeniu do raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 1 lipca 2022 r. ("ZWZ”) wraz z wynikami głosowania oraz opiniami przedstawionymi ZWZ przez Zarząd.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
1.ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
2.podczas obrad ZWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
3.podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
raport-tresc-uchwal-2022-07-01-zalacznik.pdf
opinia-podwyzszenie-1-2022-06-30.pdf
opinia-podwyzszenie-2-2022-06-30.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-02 11:17:56Wojciech ApelPrezes Zarządu
raport-tresc-uchwal-2022-07-01-zalacznik.pdf

opinia-podwyzszenie-1-2022-06-30.pdf

opinia-podwyzszenie-2-2022-06-30.pdf