Minimalne wymogi ujawnień o PAT oraz wskaźników w odniesieniu do standardów ESRS

Publikacja: 24.05.2024 20:51

Beata Kozyra dyrektor ds. ESG, Grant Thornton

Beata Kozyra dyrektor ds. ESG, Grant Thornton

Foto: materiały prasowe

Czy spółka musi posiadać polityki i wyznaczone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju?

ESRS bezpośrednio nie wymagają posiadania polityk w określonych obszarach ESG. Ale każda spółka, która chce wykazać, że działa w sposób zrównoważony, powinna docelowo posiadać polityki przynajmniej w kluczowych dla niej kwestiach ESG. Dyrektywa CSRD oraz standardy ESRS nakładają na spółki (zobligowane do sporządzania sprawozdań zrównoważonego rozwoju – raportów ESG) wymogi ujawnieniowe dotyczące polityk, działań i celów oraz wskaźników w kontekście zarządzania zrównoważonym rozwojem w firmie. Ujawnienia te dotyczą zarówno tego, w jaki sposób firmy angażują się w działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, a także jakie środki wykorzystują w tym celu. Wymogi te dotyczą tego, co firma powinna ujawniać, ale nie wskazują, w jaki sposób powinna funkcjonować. Zatem z jednej strony firma nie ma obowiązku posiadania polityk, działań lub celów, ale z drugiej strony warto pamiętać, że oświadczenia zrównoważonego rozwoju umożliwiają inwestorom, bankom, firmom ubezpieczeniowym czy innym instytucjom finansowym dostęp do istotnych informacji wskazujących, w jaki sposób firmy zarządzają zrównoważonym rozwojem. Informacje te są podstawą decyzji ww. interesariuszy do m.in. finansowania lub ubezpieczenia inwestycji firmy. Dodatkowym argumentem za posiadaniem polityk oraz celów w zakresie zrównoważonego rozwoju jest możliwość optymalizacji działań firmy dla skutecznego wdrażania ESG i dalszego rozwoju biznesu firmy.

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji Parkiet.com

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Co inwestorzy sądzą o perspektywach S&P500? Gotowi kliknąć "sprzedaj"?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Inwestycje
ESRS E1 Mierniki
Inwestycje
Nvidia królową giełd świata – i co dalej?
Inwestycje
Spółki, które niedawno biły rekordy są w głębokiej korekcie Co dalej z kursami?
Inwestycje
Można sobie wyobrazić REIT-y oparte na OZE, ale jeszcze nie na tym etapie