Techniczne kryteria kwalifikacji (TKK) to jeden z podstawowych elementów niezbędnych do oceny, czy dana działalność jest „zrównoważona środowiskowo” zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, czyli tzw. taksonomii UE.

Zgodnie z unijną taksonomią, aby działalność mogła być określana jako „zrównoważona środowiskowo”, musi spełniać równocześnie następujące warunki: