Inflacja poniżej oczekiwań, ale wciąż zbyt wysoka

Wzrost cen konsumpcyjnych do połowy roku będzie praktycznie zgodny z celem NBP, a później przyspieszy mniej, niż można się było obawiać. Ale trwały powrót inflacji do celu pozostaje perspektywą odległą.

Stagnacja w przemyśle to jedno ze źródeł szybkiego spadku inflacji. Kwietniowe prognozy ekonomistów

Słaba koniunktura w strefie euro sprawia, że polskie firmy przemysłowe wciąż skarżą się na malejący popyt. Dobra wiadomość jest taka, że zjawisko to rodzi presję na spadek cen towarów przemysłowych, przyczyniając się do hamowania inflacji.

Ożywienie w polskiej gospodarce będzie pełne paradoksów

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego napędzane konsumpcją będzie szło w parze ze spadkiem inflacji. Pomimo ciasnego rynku pracy wzrost płac będzie hamował. A firmy, choć popyt mocno wzrośnie, mogą mieć większe kłopoty niż w czasie stagnacji w 2023 r.

Hamulce wzrostu gospodarczego puszczają powoli. Prognozy na marzec

Popyt konsumpcyjny, który ma być kołem zamachowym ożywienia w polskiej gospodarce, pozostaje zadziwiająco słaby. Pod koniec ub.r. silny był za to popyt inwestycyjny, ale w tym roku osłabnie. Wzrost gospodarczy przyspieszy, ale nie spektakularnie.

Najlepsi ekonomiści na rynku. Kto wyczuł puls gospodarki w roku stagnacji i spadku inflacji?

Zespół analityczny PKO BP w 2023 r. odzyskał tytuł najlepszych ekonomistów roku, który w 2022 r. stracił na rzecz analityków z BOŚ. Celne prognozy krótkoterminowe formułowali w ub.r. również ekonomiści z banków BNP Paribas BP, Alior i Santander.

Przemysł nie może się przebudzić

Pod koniec roku koniunktura w polskim przemyśle przetwórczym była gorsza niż w listopadzie, ale lepsza niż przez większą część minionych dwóch lat. Scenariusz łagodnego ożywienia w tym sektorze pozostaje aktualny.

Polska gospodarka się rozpędza. Konsumenckie eldorado kołem zamachowym

Gwałtowny wzrost siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych poskutkuje boomem konsumpcyjnym. Na dłuższą metę może to być źródłem presji na wzrost cen, ale najbliższy rok będzie jeszcze okresem wygasania inflacji.

Presja inflacyjna wciąż nie wygasła. Prognozy makro na grudzień

W listopadzie zaskakująco mocno obniżyła się inflacja bazowa, nieobejmująca cen nośników energii i żywności. W gospodarce działają jednak siły, które jej dalszy szybki spadek utrudnią. Jedną z nich jest rozpędzający się popyt konsumpcyjny.

Za dużo partii w gospodarce

Niemal trzech na czterech ekonomistów uważa, że prywatyzacja części spółek z udziałem Skarbu Państwa miałaby pozytywny wpływ na polską gospodarkę. To też jedyna skuteczna droga do odpartyjnienia przedsiębiorstw.

Inflacja kończy szybki zjazd, a RPP obniżki stóp procentowych

Roczna inflacja w październiku po raz kolejny – i prawdopodobnie ostatni – ostro spadła. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych przestały już maleć. Za tydzień RPP zapewne obniży jeszcze stopy procentowe, ale potem zrobi sobie przerwę.

RPP znajdzie powody do cięcia stóp

Inflacja w sierpniu nie zmalała poniżej 10 proc., co prezes NBP podał jako warunek poluzowania polityki pieniężnej. Mimo to większość ekonomistów uważa, że RPP zdecyduje się we wrześniu na obniżkę stóp procentowych. Argumentem może być słabość gospodarki.

Inflacja w strefie euro przestała spadać, ale i tak wysyła uspokajające sygnały

Poziom cen konsumpcyjnych w strefie euro zwiększył się w sierpniu o 5,3 proc. rok do roku, tak samo jak w lipcu.

Prognozy makroekonomiczne: Specjaliści mniej wierzą w dezinflację niż NBP

Inflacja będzie opadała szybciej niż wydawało się kwartał temu, ale nie tak szybko, jak sugeruje projekcja NBP – oceniają przeciętnie uczestnicy naszego konkursu prognostycznego.

Dezinflacja postępuje, ale wkrótce natknie się na schody

Czerwiec był prawdopodobnie pierwszym od roku miesiącem, gdy tempo wzrostu płac przewyższyło tempo wzrostu cen konsumpcyjnych. Rosnąca siła nabywcza wynagrodzeń będzie spowalniała powrót inflacji do celu NBP.

Dołek spowolnienia już za nami

Produkt krajowy brutto Polski zmalał w I kwartale realnie o 0,3 proc. rok do roku po zwyżce o 2,3 proc. w IV kwartale. Załamał się popyt konsumpcyjny, ale gospodarkę stabilizował solidny wzrost popytu inwestycyjnego oraz eksportu.

Ekonomiści z ING ułożyli scenariusz najbliższy prawdy

Najcelniejsze prognozy dotyczące kondycji polskiej gospodarki w 2022 r. formułowali analitycy ekonomiczni z ING Banku Śląskiego, Polityki Insight oraz BNP Paribas BP.

Ostrożny optymizm w prognozach. Z płaskowyżu inflacja zjedzie na... płaskowyż

Wyraźny spadek inflacji pod koniec ub.r. w warunkach zadziwiająco dobrej koniunktury wskazuje na miękkie lądowanie gospodarki. Normalności na horyzoncie jednak nie widać.

Nowy rok nastaje, firmom przemysłowym otuchy dodaje

Recesja w polskim przemyśle przetwórczym w grudniu wyraźnie złagodniała. Firmy wciąż ograniczają zatrudnienie w obliczu słabnącego popytu, ale w przyszłość patrzą ze sporym optymizmem.