Po wczorajszym debiucie Inwestycji Alternatywnych Profit, na NewConnect notowane są już 434 spółki. Coraz więcej z nich wypłaca dywidendę.

– Spółki wsłuchują się w głos akcjonariuszy i dzielą się zyskiem. Z jednej strony na pewno liczą na pozytywny efekt w postaci wyróżnienia się z całej masy przeciętnych spółek, z drugiej – wysoka dywidenda – przynajmniej w teorii – powinna wpłynąć na wzrost notowań – mówi Łukasz Rosiński, dyrektor zarządzający Infinity8. Dodaje, że sytuacja wielu spółek z NC nie jest tak zła, jak to wygląda na wykresie obrazującym cały rynek.

Jest się czym dzielić

W 2012 r. premię z zysku wypłaciło 40 firm. Jest jeszcze za wcześnie, by wskazać, ile będzie ich w 2013 r. Ale najprawdopodobniej więcej niż w roku ubiegłym. Już teraz zamiar wypłaty dywidendy zasygnalizowało ponad 20 spółek.

Wśród nich jest Dektra, która w 2012 r. na dywidendę przeznaczyła ponad 1,6 mln zł, co dało 1,5 zł na akcję, a stopa dywidendy na dzień jej wypłaty wyniosła 12 proc. – Wypłata dywidendy jest jednym z priorytetów naszej spółki – mówi Maciej Stefański, prezes Dektry. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów dla budownictwa i rolnictwa. – Nasz biznes nie jest kapitałochłonny. Środki własne wystarczają nam na kolejne inwestycje. Zamiast przetrzymywać wypracowane pieniądze chcemy wypłacić je, podobnie jak w latach ubiegłych, akcjonariuszom – mówi.

Zamiar wypłaty dywidendy sygnalizuje też Bogusław Łącki, zarządzający firmą Automatyka-Pomiary-Sterowanie. – Na podstawie opublikowanego raportu za IV kwartał 2012 r. można komentować, że sytuacja spółki jest tak dobra, że faktycznie istnieją przesłanki do  podzielenia się zyskiem – mówi. Podobnie w przypadku PGS Software. – Wysokość dywidendy?nie jest jeszcze przesądzona, ale ze względu na wysoki zysk netto i dotychczasową politykę?wypłacania większości zysku akcjonariuszom można się?spodziewać, że będzie wyższa niż rok temu –mówi Wojciech Gurgul, zarządzający produkującą oprogramowanie spółką.

Na wzroście kursu trudno zarobić

W gronie potencjalnych płatników dywidendy w 2013 r. są też takie firmy, jak m.in. Aqua, Euro-tax.pl, Analizy Online, Star Fitness, Danks, Seka, Ekopol Górnośląski Holding, IMS (1 grosz na akcję), PSW Capital, Makolab, Presto i Minox. Dwie ostatnie działają w branży budowlanej, która w 2012 r. przeżywała trudne chwile. Jednak spółki te twierdzą, że nie zanotowały spowolnienia. Rok 2012 zamknęły wynikami porównywalnymi lub też lepszymi niż rok wcześniej. Zyskiem podzieli się też Internity. – Planujemy wypłatę dywidendy na poziomie 300–400 tys. zł – mówi Piotr Grupiński, prezes spółki. Również SPC Group chwali się dobrymi wynikami. – Planujemy wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na akcję– zapowiada Łukasz Kobyłecki, szef SPC.

Od początku funkcjonowania NewConnect opisujący go indeks poszedł w dół aż o 77?proc. Zdaniem analityków na szybkie odbicie nie należy liczyć. Dywidenda może być zatem dla akcjonariuszy rekompensatą za zniżkujący kurs.

– Wypłacimy dywidendę, gdyż nasza sytuacja jest bardzo dobra. Mamy zyski i interesujący portfel zleceń – mówi Adam Osiński, prezes EBC Solicitors. Jego zdaniem spółka jest niedoszacowana. – Wypłata dywidendy powinna to chociaż w części zrekompensować akcjonariuszom –podkreśla.

W planach inwestycje

Większość firm z NewConnect jednak dywidendy nie wypłaci. Niektóre zakończyły miniony rok pod kreską. Inne przeznaczą wypracowane zyski na  inwestycje. W tej ostatniej grupie znajduje się firma LUG. Jej zarząd nie będzie raczej rekomendował wypłaty dywidendy, ponieważ priorytetem na 2013 r. jest rozbudowa grupy. Podobnie w przypadku Black Point. Najprawdopodobniej dywidendy nie będzie w związku z przejęciem spółki Scot.

NewConnect powstał z myślą o młodych, innowacyjnych spółkach. Patrząc na strukturę emitentów, widać jednak, że takich podmiotów wciąż jest stosunkowo niewiele. Te nieliczne z kolei nie są jeszcze na tyle dojrzałe, by płacić dywidendę. – Interesujące podmioty z branż „tradycyjnej gospodarki", wypłacające dywidendę, mogą być?interesującym celem inwestycyjnym – mówi Rosiński. Zaznacza jednak, że potencjalna stopa zwrotu jest w tym przypadku istotnie niższa, niż w przypadku reinwestowania zysków przez wysoce innowacyjne podmioty.

[email protected]

Uwaga na wyższe ryzyko

Wprawdzie odsetek firm z NewConnect płacących dywidendę systematycznie idzie w górę (wykres poniżej), ale nie można zapominać o mankamentach tego rynku. Kiepska jakość niektórych emitentów i niska płynność rynku to tylko niektóre z nich. Dlatego spółki do portfela należy wybierać bardzo ostrożnie. Minusem jest też niski udział inwestorów finansowych w obrotach. Na koniec 2012 r. wyniósł 17 proc. To spadek o 3 pkt proc. wobec 2011 r. Plusem jest wzrost aktywności inwestorów z zagranicy (+7 pkt proc. do 10 proc.).