Walne zgromadzenie producenta biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę prawie 10 mln zł z zysku za rok obrotowy 2021/2022 (kończący się 31 marca 2022r.), co oznacza wypłatę 0,63 zł na akcję. To kwota zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Przy obecnym kursie daje to stopę dywidendy w wysokości prawie 5 proc.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 31 października 2022 roku, a jej wypłata nastąpi 8 listopada 2022 roku. Jak podaje spółka, dywidenda nie zostaną objęte akcje własne Mercoru.

Z zysku za poprzedni rok obrotowy Mercor wypłacił 0,57 zł dywidendy na akcję. Polityka dywidendowa Mercoru przewiduje przeznaczanie na dywidendę ok. 30 proc. skonsolidowanego zysku netto spółki.

W roku obrotowym 2021/2022 (trwającym od kwietnia do marca) Mercor wypracował 32,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. EBITDA i EBIT grupy skurczyły się odpowiednio o 12 i 16 proc., do 58,4 mln zł i 44 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 496 mln zł i były o ponad 28 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Na zamknięciu piątkowych notowań za papiery Mercoru płacono na giełdzie 12,90 zł, co oznacza zwyżkę o ponad 5,3 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.