W I półroczu 2022 r. Sonel zanotował 6,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się do 7,3 mln zł z 7,1 mln przed rokiem. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 89,5 mln zł i były o prawie 55 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Pomimo wymagającego otoczenia producent aparatury kontrolno-pomiarowej stara się rozszerzać rynki zbytu o nowe kraje, a jednocześnie intensyfikuje sprzedaż na rynkach dotychczasowych. Rozwijane są internetowe kanały oraz narzędzia ofertowania, dystrybucji i wsparcia. - Kolejne lata będą skutkowały wdrażaniem rozwiązań, dla których jednym z kluczowych wyzwań będzie możliwość lokowania ich w niezmienionej formie w Polsce i innych europejskich rynkach w szczególności w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz w Ameryce Południowej, Azji i Stanach Zjednoczonych – wyjaśnia zarząd Sonelu.

Główne kierunki rozwoju produktowego spółki wyznaczane są przez potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa instalacji w tym instalacji fotowoltaicznych oraz związanych z ładowaniem pojazdów elektrycznych .

Zależny Foxytech ma kontynuować aktywność głównie w obszarze rozwoju sprzedaży liczników we współpracy z dostawcą komponentów i większościowym udziałowcem. Głównym źródłem przychodów mają być realizowane dostawy w ramach przetargów. Na rynku indyjskim spółka umacnia swoją pozycję. Spółka sukcesywnie zmniejsza poziom zadłużenia wobec Sonela. Spółka z Singapuru rozpoczęła działalności, gdzie nastąpiły pierwsze dostawy. W ocenie zarządu rynek krajów Azji Południowo-Wschodniej jest środowiskiem otwartym na dostawców z Polski, co dobrze rokuje na przyszłość.