- Zważywszy na aktualne otoczenie biznesowe w Polsce i Europie, w szczególności sytuację rynkową w branży automotive, pozostającą pod istotnym długofalowym wpływem pandemii COVID-19 i trwającej wojny w Ukrainie oraz wynikłych z tych okoliczności zaburzeń łańcuchów dostaw i kryzysu energetycznego (w szczególności wzrostu cen energii), a ponadto mając na uwadze ograniczenia w możliwości pozyskania finansowania dłużnego występujące po stronie spółki (oraz jego istotne koszty, w szczególności w ramach aktualnej sytuacji stale zwiększających się stóp procentowych): istotne jest pozyskanie przez spółkę dodatkowego kapitału w wysokości około 8 mln euro, co w przeliczeniu wynosi około 37,3 mln zł – napisano w projekcie uchwały.

W uzasadnieniu zarząd podaje, że planowana emisja akcji serii E i F ma na celu zapewnić spółce dokapitalizowanie kwotą ok. 8 mln euro (37,2 mln zł) w celu dokonania zmian w strukturze zobowiązań i poprawy struktury bilansu poprzez obniżenie zadłużenia finansowego (na ten cel zaplanowano około 1,5 mln euro), zamiany finansowania krótkoterminowego spółki zależnej na finansowanie długoterminowe poprzez zwiększenie udziału w kapitale spółki zależnej lub poprzez udzielenie długoterminowego finansowania przez spółkę (ok. 4 mln euro), umożliwienia realizacji dalszych inwestycji (ok. 2,5 mln euro).