Dodatkowo zauważają, że podobnie jak w IV kwartale 2021 roku, zbiorcze zyski były „wyciągane w górę” przez grupę spółek korzystających z wyjątkowo wysokich cen surowców (spółki węglowe, paliwowe, chemiczne) oraz wzrostu stóp procentowych (banki). - Są jednak dwie istotne różnice pomiędzy tymi dwoma kwartałami, które sprawiają, iż postrzegamy sezon wynikowy za I kwartał 2022 r. lepiej niż sezon za IV kw. 2021 r.: szersze (niż kwartał wcześniej) grono spółek poprawiających rok do roku rok swoje znormalizowane zyski oraz istotnie wyższa, niż kwartał wcześniej, mediana wzrostu r/r znormalizowanych zysków dla spółek z naszego uniwersum – wskazują analitycy.

Biorąc pod uwagę oczekiwania DM BOŚ analitycy mówią o dużym pozytywnym zaskoczeniu na poziomach zbiorczych wyników operacyjnych i netto. – Powtarzalne zbiorcze zyski spółek, które pokrywamy, znacząco przewyższyły sumę naszych prognoz dla poszczególnych spółek (odpowiednio o 17 proc. i 23 proc. na poziomie operacyjnym i poziomie netto), co stanowi jeszcze większą skalę pozytywnego zaskoczenia niż kwartał wcześniej (która z kolei sama była jedną z największych niespodzianek na plus w historii). W znacznym stopniu odpowiedzialne za to były spółki surowcowe; największe (w kategoriach bezwzględnych) pozytywne zaskoczenie sprawiły spółki paliwowe (PKN, PGNiG), wydobywcze (JSW, KGHM) oraz chemiczne (Azoty) – tych pięć spółek stoi za ok. 50 proc. nadwyżki rzeczywistych zbiorczych zysków dla wszystkich spółek z naszego uniwersum nad naszymi zbiorczymi prognozami – zauważają.

Biorąc pod uwagę poszczególne sektory rynku największy wzrost rok do roku powtarzalnych zysków miał miejsce w sektorach wydobywczym, paliwowym oraz chemicznym (potrojenie r/r we wszystkich przypadkach). Mniejsze, ale ciągle solidne, tempo wzrostu r/r znormalizowanych zysków, było widoczne w bankach (o ok. 80 proc. r/r na poziomie netto), sektorze dóbr podstawowych (ok. 70 proc. na poziomie operacyjnym), energetycznym (ok. 50 proc. na poziomie operacyjnym), ochrony zdrowia (ok. 30 proc. na poziomie operacyjnym) oraz dóbr konsumpcyjnych (ok. 20 proc. na poziomie operacyjnym). Wśród sektorów pokazujących spadki zysków znalazły się budownictwo (spadek o ok. 1/3 na poziomie operacyjnym), deweloperzy mieszkaniowi (spadek o kilkanaście procent) i TMT (o ok. 5 proc./ 10 proc. na poziomie operacyjnym/ netto).