Tag:

KGHM

Były zarząd KGHM może nie otrzymać absolutorium

W tej sprawie ze stosownym wnioskiem do walnego zgromadzenia zwróciła się rada nadzorcza. To w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla spółki, jak i byłego szefostwa.

KGHM mniej zarabia w Polsce, więcej zagranicą

Początek rok przyniósł koncernowi spadek przychodów i zysku EBITDA, głównie z powodu zniżki kursu dolara do złotówki. Grupa mocno poprawiła za to zysk netto.

KGHM poniósł kilkumiliardową stratę netto

W ubiegłym roku kondycja finansowa koncernu istotnie pogorszyła się. W grupie spadło wydobycie miedzi przy jednoczesnej zniżce średniej ceny i wzroście kosztów produkcji.

KGHM rozczarował. Mniej produkcje i sprzedaje

W tym roku koncern pokazuje stosunkowo słabe rezultaty na działalności prowadzonej w Polsce. Odnotowuje spadki w każdym z czerech wyodrębnionych obszarów biznesowych.

DM BOŚ zaleca kupować akcje KGHM-u

To m.in. konsekwencja coraz wyższych kursów miedzi i srebra przy jednocześnie spadających cenach gazu ziemnego i energii elektrycznej. Rosną też wyceny porównywalnych spółek i szanse na globalne ożywienie gospodarcze.

Przecena akcji KGHM w reakcji na odpisy

Koncern dokonał kilkumiliardowych przeszacowań krajowego majątku górniczego i hutniczego.

Inwestorzy wyprzedają akcje KGHM-u. Spółka dokona odpisów na prawie 4 mld zł

Koncern musiał dokonać miliardowych przeszacowań aktywów górniczych i hutniczych w Polsce. Jednocześnie o prawie miesiąc przesunął termin publikacji raportów rocznych.

Szef KGHM zrezygnował po trzech tygodniach urzędowania

Zbigniew Bryja nie zasiada już ani w zarządzie, ani w radzie nadzorczej miedziowego koncernu. Być może jeszcze dziś zostaną wybrani: nowy prezes i wiceprezesi.

Wielkie czystki w KGHM. Kilkunastu dyrektorów straciło pracę

Zarząd KGHM przeprowadził czystki na szczeblu dyrektorskim. Jak wynika z nieoficjalnych informacji mediów, pracę w kierownictwie giganta straciło nawet kilkanaście osób.

Wzrost cen miedzi pomoże KGHM

Jeśli notowania surowca będą zwyżkować, to spółka poprawi w tym roku wyniki, a inwestorzy zwiększą zakupy akcji. Nie wszyscy jednak wierzą w taki optymistyczny scenariusz.