– Wierzę, że w nieodległej przyszłości będziemy mogli przedstawić inwestorom efekty tych prac. Istnieje szansa, że stanie się to w pierwszym półroczu 2016 roku – zapowiada Bolesław Zając, prezes Verbicomu. Jednocześnie sygnalizuje, że spółka jest bliska pozyskania nowych kontraktów. Niedawno informowała o zawarciu umowy na dostawę i wdrożenie systemu poczty elektronicznej w ramach projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

– Oferta konsorcjum, którego liderem jest Verbicom, została uznana za najbardziej atrakcyjną. Wartość oferty to blisko 3,5 miliona złotych. Prace miałyby zostać wykonane jeszcze w tym roku – mówi prezes. Dodaje, że w ostatnich dniach Versim – spółka zależna Verbicomu – pozyskała kolejny kontrakt na dostawę sprzętu firmy Extreme Networks dla jednego ze szpitali klinicznych. – Umowa obejmuje także usługi serwisowe. Spodziewamy się dalszych efektów naszych prac w najbliższej przyszłości – zapowiada szef notowanej na NewConnect spółki.

Jej akcje w tym roku zdrożały o 40 proc. i obecnie kurs oscyluje w okolicach 2,4 zł. Mimo że od początku roku stopa zwrotu prezentuje się imponująco, to warto zauważyć, że wiosną za jedną akcję płacono ponad 9 zł.

W 2014 r. spółka mocno poprawiła sprzedaż i zyski. – Wyniki za pierwsze półrocze 2015 r. pokazały, że nie był to jednorazowy incydent. Uważam, że jesteśmy w stanie utrzymać trend wzrostowy. Sytuacja rynkowa obserwowana w III kwartale zdaje się potwierdzać te przewidywania – mówi prezes. W I półroczu sprzedaży grupy wyniosła 24,7 mln zł, zysk operacyjny 1,2 mln zł, a zysk netto 0,9 mln zł.

W tym roku spółka wypłaciła 0,03 zł dywidendy na akcję. Na walnym zgromadzeniu zarząd rekomendował, by dywidenda wyniosła 0,02 zł, a Ipopema 39 FIZ chciała 0,2 zł.