Jednocześnie o 7,8 proc., do 13,1 mln zł, wzrósł wynik EBITDA grupy przy marży niższej o 1,4 pkt proc. i sięgającej 23,6 proc. Zysk netto zwiększył się niewiele, bo o 1,5 proc., do 7,4 mln zł. Przychody grupy ze sprzedaży w kraju były wyższe o 32,2 proc. niż w I połowie ub.r. Wyniosły 19,5 mln zł. – Wzrost ten zawdzięczamy m.in. energetyce. Ubiegły rok był bardzo słaby, natomiast w tym zaobserwowaliśmy pewne odreagowanie na tym rynku. Innym czynnikiem była rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku konsolidacja przejętej przez nas firmy Czah Pomiar. Zakładamy, że pozytywny efekt akwizycji zakończy się mniej więcej w połowie trzeciego kwartału – mówi Adam Żurawski, prezes Aplisensu.