W 2019 roku APS Energia wypracowała 10,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 55 proc. względem poprzedniego roku. Wynik EBITDA wzrósł o prawie 9 proc, do 16,1 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła z 27,1 proc. do 31,6 proc. Skonsolidowane przychody były zwiększyły się o prawie 9 proc. i wyniosły 134,8 mln zł.

- Rekordowy poziom przychodów i marży na sprzedaży w 2019 r. to efekt dotarcia do nowych klientów, dywersyfikacji przychodów i umocnienia naszej pozycji rynkowej. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi w nowych sektorach, głównie trakcji i transporcie, produkcji dla energetyki atomowej oraz zwiększeniu skali działalności przede wszystkim na rynkach dawnej WNP. Naszym dominującym rynkiem pod względem sprzedaży w 2019 roku był rynek rosyjski, pomimo trudności wynikających z dekoniunktury, liczba inwestycji prowadzonych w sektorze energetyki atomowej i ropy naftowej wciąż rośnie – komentuje Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

Na rynku rosyjskim grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 22 proc. Pod koniec lutego 2020 r. spółka zależna OOO APS Energia Rus kupiła nieruchomość zabudowaną w Jekaterynburgu. Dzięki temu ponad 2,5-krotnie zwiększone zostały możliwości produkcyjne spółki OOO APS Energia Rus. Drugim kluczowym rynkiem pozostaje rynek polski, który urósł o 9 proc. W 2019 roku eksport stanowił 63 proc. przychodów spółki.

- Choć rynek rosyjski ma wciąż ogromny potencjał, inicjujemy sprzedaż na rynkach Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej w układzie bezpośrednim oraz podwykonawstwa. Pracujemy nad dalszą dywersyfikacją sprzedaży o kolejne rynki geograficzne. Startujemy w kilku dużych projektach m.in. z branży energetyki atomowej, gdzie zamierzamy wzmocnić swoją pozycję oraz rozszerzyć ofertą produktową – wyjaśnia  prezes

Wartość portfela zamówień Grupy do zrealizowania w 2020 r. przekracza 30,8 mln zł. W kontraktach przeważają projekty z rynku krajowego. Rośnie m.in. sprzedaż dla T&T i sektora energetyki, ze względu na wzmożone inwestycje w tych branżach gospodarki.

Cele APS Energia obejmujące poprawę marż, zwiększanie sprzedaży w sektorach trakcji i transportu oraz energii atomowej, realizację projektów rozwojowych nowych produktów przez dział R&D oraz inwestycji kluczowych dla rozwoju grupy na razie nie uległy zmianie, ale spółka liczy się, że ich realizacja może być utrudniona. - Pandemia wywołana przez wirus COVID-19 jest obecnie tematem dominującym w każdej sferze życia. Dzięki wprowadzonym procedurom funkcjonowanie spółek z Grupy APS Energia nie jest zakłócone. Niemniej liczymy się z faktem, że jej wpływ na realizację celów, przyjętych na 2020 rok i lata kolejne, może być znaczący, jednak ocena tego wpływu jest obecnie niemożliwa do wyskalowania – ocenia prezes.