Czwartkowe walne zgromadzenie GPW byłą kontynuacją tego, które rozpoczęło się pod koniec czerwca. Wtedy jednak, przed głosowaniem w sprawie absolutoriów za rok 2023 r. dla członków zarządu GPW i dla członków rady nadzorczej, ogłoszona została przerwa. Podczas wznowionych obrad, udało się w końcu przeprowadzić głosowania w tej sprawie, chociaż towarzyszyły temu bardzo duże emocje.

Podczas walnego zgromadzenia pojawił się bowiem pomysł, aby ogłosić kolejną przerwę w obradach. Optował za tym m.in. sam Marek Dietl. Jak podkreślał nie otrzymał on dokumentów z audytu, które były podstawą wniosku Rady Giełdy, aby nie rekomendować mu i Młodkowskiemu, udzielenia absolutorium.  Jak podkreśliła Rada Giełdy w uchwale na ten temat, decyzja ta „bierze pod uwagę dotychczasową ocenę wykonywania funkcji członków zarządu, a w szczególności sposób prowadzenia i nadzoru nad projektami realizowanymi przez spółkę oraz prowadzenie innych spraw spółki, sposób wykonywania obowiązków korporacyjnych przewidzianych w przepisach prawa i ich komunikacji, ustalenia wynikające z przeprowadzonych i toczących się w spółce audytów, w tym audytów wewnętrznych i prac Rady Giełdy”.

Porażka Dietla i Młodkowskiego

Przewodniczący walnego zgromadzenia poinformował jednak Dietla, że ten otrzyma pisemną odpowiedź w tej sprawie w ciągu 14 dni.  Sam wniosek o przerwę jednak przepadł, chociaż w tym głosowaniu Skarb Państwa mający większość głosów na walnym zgromadzeniu GPW wstrzymał się od głosowania. Przed samym głosowaniem nad absolutorium Dietl chciał również odczytać oświadczenie w tej sprawie, jednak jak podkreślił przewodniczący czas na wypowiedzi i zadawanie pytań był wcześniej, w związku z tym i do tego nie doszło.

Ostatecznie decyzją akcjonariuszy Marek Dietl, były prezes GPW oraz Adam Młodkowski, członek zarządu GPW (został on już odwołany ze stanowiska, ale zmianę tę musi zaakceptować jeszcze KNF) nie otrzymali absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2023 r.  W obu przypadkach za absolutorium oddano 2,9 mln głosów, zaś przeciw było 34,7 mln. 4,5 mln głosów się wstrzymało.

Absolutorium za wykonywanie obowiązków w 2023 r. uzyskały zaś dwie inne osoby z zarządu GPW czyli Izabela Olszewska oraz Monika Gorgoń, chociaż nie były to decyzje jednomyślne. Pozytywne decyzje w tej sprawie zapadły także jeśli chodzi o członków rady nadzorczej poprzedniej kadencji.