Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia na podstawie tych umów może wynieść ok. 131,41 mln zł.

Sprzedaż obejmuje m.in. część energii elektrycznej wyprodukowanej przez następujące instalacje odnawialnych źródeł energii: farmę wiatrową Dębsk o mocy zainstalowanej 121 MW oraz farmę fotowoltaiczną Sulechów 3 o mocy zainstalowanej wynoszącej 9,84 MW, jak również oraz gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w liczbie odpowiadającej ilości sprzedawanej energii elektrycznej, a także bilansowania handlowego potrzeb kupującego.

Okres sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia w ramach Umów PPA i PPA+ rusza 1 marca 2024 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2027 r. - Przy czym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia uzależnione jest od pomyślnego zakończenia procesu zmiany na Polenergię Obrót sprzedawcy energii elektrycznej dla kupującego. W przypadku, w którym proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na Polenergię Obrót nie zostanie zakończony do dnia 29 lutego 2024 r. i jeżeli Polenergię Obrót i kupujący nie uzgodnią innej daty zakończenia wskazanego procesu zmiany sprzedawcy, umowy PPA i PPA+ mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym - czytamy dalej.