Jak mówi prezes firmy rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży w kwocie 281,7 mln zł, co oznacza 49,2-proc. wzrost w ujęciu rok do roku. "Historycznie wysokie wartości osiągnęliśmy także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA, które wzrosły – odpowiednio – o 39,1 proc., do 37 mln zł oraz 49,6 proc., do 36,5 mln zł. Systematycznie zwiększamy udział wysokomarżowych produktów - w tym w szczególności produktów Nowej Ery Kwantowej - w naszej strukturze sprzedażowej, dążąc równocześnie do poprawy rentowności działalności"- komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Są i jednak mniej optymistyczne informacje. "W 2022 r.,  konsekwencji wzrostu przede wszystkim kosztów amortyzacji o 9,5 mln zł oraz kosztów finansowych o 5,1 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,2 mln zł i był niższy o 1,5 mln zł w porównaniu z 2021 r." - czytamy w komunikacie. 

Czytaj więcej

ML System notuje blisko 50 proc. wzrost sprzedaży

"Nie można jednak w tym kontekście zapominać o fakcie, że wciąż jesteśmy w intensywnym procesie inwestycyjnym, ukierunkowanym na optymalne wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych. Realizacja strategii Nowej Ery Kwantowej przebiega zgodnie z harmonogramem - na bieżący rok zaplanowaliśmy uruchomienie linii produkcyjnej szyb Active Glass oraz zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej o powierzchni prawie 20 000 m2" – tłumaczy Dawid Cycoń.

Nowe możliwości w tym jak i w nadchodzącym roku otwiera przed spółką przyjęty w połowie marca 2023 r. przez Parlament Europejski projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Zgodnie z tym projektem od 2026 r. wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych, a od 2028 r. wszystkie nowe budynki prywatne będą musiały być zeroemisyjne oraz wyposażone w technologie słoneczne. ML System oczekuje, że nowe regulacje upowszechnią zastosowanie technologii BIPV, a zapotrzebowanie na oferowane przez firmę produkty stanie się masowe.