W otwartych funduszach emerytalnych jest dziś minimalnie poniżej 15 mln osób. Tymczasem w niedawnym badaniu przygotowanym przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych przynależność do OFE zadeklarował zaledwie co siódmy ankietowany – 13,9 proc. Co piąta osoba (20,2 proc.) zadeklarowała, że była członkiem OFE w przeszłości, co druga osoba (52,4 proc.) stwierdziła, że nie jest i nigdy nim nie była. Pozostałe 13,5 proc. osób nie wie, czy jest bądź było członkiem OFE. Takie wyniki, w zestawieniu z liczbą członków OFE, pokazują, że tak naprawdę większość z nas nie wie, czy jest w tym systemie.