W trudnych czasach spółki dywidendowe są na wagę złota. Jak wyliczyło KPMG, stopa dywidendy spółek z WIG20 jest dwa razy wyższa od stawki WIBOR – czyli zwrotu z inwestycji, który można osiągnąć na rynku międzybankowym. Nasza rodzima stopa dywidendy (dla firm z WIG20) jest porównywalna ze wskaźnikami obserwowanymi na innych giełdach europejskich.

Jaki będzie 2020 rok

Przez ostatnich sześć lat liczba spółek dywidendowych wchodzących w skład WIG wahała się pomiędzy 151 a 175, przy czym do 2017 r. dominowała tendencja wzrostowa. Od tego czasu widać jednak spadek. W 2019 r. takich spółek było mniej niż 160 (szczegóły na wykresie obok).

– Co ciekawe, w kontrze do mniejszej liczby spółek dywidendowych była wysokość stopy dywidendy, która rosła od 2017 r. W 2019 r. mediana stopy dywidendy dla spółek z WIG wyniosła około 4,6 proc., a łącznie spółki wypłaciły około 23,8 mld zł, czyli o około 3 mld zł więcej niż w roku poprzedzającym – wylicza Roman Lisiecki, wicedyrektor w zespole wycen w KPMG w Polsce.

Czy w tym roku inwestorzy mogą liczyć na kwotę wyższą niż w 2019 r.?

– Myślę, że kwota może być niższa. Z jednej strony spółki wolą posiadać większą poduszkę finansową, z drugiej – myślę, że w dużych spółkach wypłaty będą mniejsze. Zyski w 2019 r. też w dużej części podmiotów były słabsze niż rok wcześniej, wiec trudno o wzrost dywidend – komentuje Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM. Nieco większym optymistą jest Dominik Niszcz, analityk Raiffeisena, ale zastrzega, że jego komentarz odnosi się do firm największych.

– Zakładam, że jest szansa na pewne zwyżki łącznych wypłat. Banki co prawda cały czas operują w warunkach niepewności (CHF), a ewentualna konsolidacja może wpłynąć negatywnie na możliwości wypłaty przez przejmującego, jeśli dojdzie do skutku przejęcie mBanku, ale w innych sektorach powinno być lepiej – mówi. Łącznie dla polskich spółek notowanych na GPW zakłada nieznacznie wyższe wypłaty, ale podkreśla, że sporo zależeć będzie od spółek państwowych, które są mniej przewidywalne w tej kwestii. – Szczególnie spółki, których wypłaty były najwyższe, takie jak PZU, PKO BP czy Pekao, będą tu kluczowe, a wszystkie te podmioty wymieniane były w kontekście potencjalnie zainteresowanych zakupem mBanku – podsumowuje Niszcz.

Spółki z udziałem Skarbu Państwa w okresie 2014–2019 odpowiadały średnio za niemal 70 proc. wypłaconych dywidend z WIG20.

W zeszłym roku największe spółki wypłaciły łącznie 12,3 mld zł dywidend. Z naszych szacunków (bazujących na prognozach analityków) wynika, że w 2020 r. ta kwota może wynieść około 13,7 mld zł. Najwięcej – w ujęciu wartościowym – wypłacić może PKO BP (według analityków może to być około 3,5 mld zł), PZU (prawie 2,6 mld zł) oraz Pekao (ponad 1,6 mld zł). Również te trzy spółki będą błyszczeć, jeśli chodzi o stopę dywidendy. W każdej z nich przekroczy ona 6 proc.

Przekrój przez branże

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

GG Parkiet

Z analizy KPMG wynika, że zyskami najliczniej dzielą się spółki z sektora budownictwa. W latach 2014–2019 średnia roczna liczba spółek dywidendowych z tej branży wyniosła aż 22, co oznacza, że ponad połowa z 40 spółek z indeksu WIG-budownictwo wypłacała dywidendy. Chętnie robiły to również firmy informatyczne (średnio 14 spółek, czyli około 61 proc. wszystkich), z sektora nieruchomości (średnio 12 spółek, czyli 40 proc.) oraz spożywczego (średnio 9 spółek, czyli około 47 proc.).

Z drugiej jednak strony to właśnie w budownictwie widać największy spadek liczby spółek dywidendowych, co może świadczyć o pogarszającej się sytuacji finansowej tej branży. Istotny spadek liczby płatników widoczny jest też w energetyce. W 2019 r. tylko trzy spółki wypłaciły dywidendę, co jest pokłosiem znacznych potrzeb inwestycyjnych tego sektora. W tym roku zdaniem analityków dywidendę wypłacić może ewentualnie PGE, choć i tu głosy są podzielone. Kamil Kliszcz, ekspert z DM mBanku, zakłada 0,37 zł na walor.

Najczęściej w kontekście dywidendy mówi się o największych spółkach, ale warto również zwrócić uwagę na te mniejsze skupione w sWIG80.

– To ciekawy indeks pod względem powtarzalności i wysokości stopy dywidendy. Niemal jedna czwarta spółek z tego indeksu wypłacała co roku w latach 2014–2019 dywidendę, a mediana stopy była stosunkowo wysoka i mieściła się w przedziale od 3,1 proc. do 5,1 proc. – zwraca uwagę Lisiecki.