Nowy system WATS, autorstwa GPW, który ma ruszyć na naszym rynku w listopadzie przyszłego roku wywołuje spore obawy w branży maklerskiej. Już teraz wiadomo także, że będzie się on wiązał ze sporymi nakładami po stronie brokerów. GPW chce jednak pomóc branży. Opracowała w tym celu Program Wsparcia Migracji do centrum danych GPW WATS, który związany jest z umiejscowieniem autorskiego systemu transakcyjnego GPW – Warsaw Automated Trading System (WATS) w nowym centrum danych. Nowy program jest jednym z elementów wsparcia przez GPW uczestników rynku w dostosowaniu do nowej infrastruktury giełdowej.

Czytaj więcej

Brokerzy nie uciekną od zmian technologicznych

W ramach nowego programu GPW udzieli członkom giełdy miesięcznych rabatów od opłat technologicznych od momentu podłączenia do Centrum Danych GPW WATS. Program wsparcia potrwa od listopada 2023 r. do listopada 2024 r. Program skierowany jest do wszystkich członków giełdy, którzy są uprawnieni do działania łącznie na głównym rynku GPW, NewConnect oraz Catalyst. Każdy członek musi złożyć wniosek o zakwalifikowanie do programu. Podstawą do naliczenia rabatu będzie należna i opłacona faktura związana z podłączeniem do Centrum Danych GPW WATS. Dostawcą nowoczesnego centrum danych jest firma Equinix, jeden z największych dostawców centr danych i rozwiązań kolokacyjnych na świecie.