Po 19 proc. ankietowanych jest zdecydowanie i raczej przeciwnych specjalnej pomocy od państwa dla tych kredytobiorców. Łączna grupa zwolenników takiego wsparcia to 32 proc. (11 proc. zdecydowanie za wsparciem i 22 proc. raczej za). Zdania nie miało 31 proc. ankietowanych.

Spośród tych, którzy są za państwowym wsparciem frankowiczów, ponad połowa przekonuje, że należy je wdrożyć tylko ustawami (52 proc.), a łącznie 39 proc. wskazuje na pomoc w zakresie finansowym. Trudności w określeniu pomocy ma ponad 7 proc. badanych.