Firmy

Udany początek roku BioMaximy

Zdaniem prezesa, spółka w tym roku jeszcze niejednokrotnie mile zaskoczy akcjonariuszy w zakresie różnego rodzaju projektów realizowanych przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
Foto: spółka

Przychody spółki działającej w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej po dwóch miesiącach tego roku wzrosły w ujęciu rocznym o prawie 17 proc. do 3,82 mln zł. Wzrost wynikał głównie ze zwiększenia sprzedaży w segmencie odczynników oraz aparatury.

BioMaxima realizuje również przyjętą politykę w zakresie postępowań przetargowych, która pozwoliła na wzrost wygranych postępowań na początku 2016 r. o ponad 11 proc. Spółka notowana na małej giełdzie prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z zagranicznymi kontrahentami, z którymi nawiązane zostały relacje biznesowe podczas styczniowych targów w Dubaju. W lutym br. wpłynęły pierwsze zamówienia od nowych parterów handlowych z Palestyny oraz Ukrainy. Zarząd wiąże duże nadzieje z pozyskaniem nowego dystrybutora z Kazachstanu, który jest zainteresowany współpracą ze spółką w zakresie wielu grup produktowych.

„Konsekwentnie realizujemy przyjętą przez spółkę strategię sprzedażową. Szczególnie cieszy nas fakt powrotu na ścieżkę wzrostową przychodów ze sprzedaży krajowej. Również nowe kontakty nawiązane na rynkach zagranicznych rokują na dynamiczny wzrost naszego eksportu w bieżącym roku." - ocenia Piotr Rubaj, wiceprezes zarządu BioMaximay.

Spółka podtrzymuje również swoje plany dotyczące planowanych transakcji akwizycyjnych na rynku polskim oraz rumuńskim i kontynuuje prowadzone rozmowy z wyselekcjonowanymi podmiotami. W minionym miesiącu BioMaxima złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 1.2 „Badania i rozwój", na opracowanie testów do badania lekowrażliwości. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 589 tys. zł i stanowi 75 proc. wartości całego projektu, który ma być realizowany wspólnie z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie innowacyjnej, automatycznej technologii produkcji testów do oznaczania lekowrażliwości. Ich wprowadzenie do powszechnego stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej pozwoli na bardziej racjonalną suplementację antybiotyków, a tym samym na ograniczenie ich stosowania. BioMaxima zamierza wykorzystać swoją bardzo mocną pozycję rynkową w zakresie produkcji krążków antybiotykowych do oznaczania lekowrażliwości i aktywnie zagospodarować ten segment, bowiem posiada on ogromny potencjał komercyjny, wynikający z masowej grupy ewentualnych nabywców.

„Potencjał rynku polskiego na tego rodzaju testy wynosi ok. 30 mln zł rocznie. W krajach Europy Zachodniej zużycie testów jest kilkakrotnie wyższe niż w Polsce. Liczymy na duży wzrost sprzedaży z tego tytułu po pomyślnym skomercjalizowaniu projektu. Ponadto uważam, że spółka w tym roku jeszcze niejednokrotnie mile zaskoczy akcjonariuszy w zakresie różnego rodzaju projektów realizowanych przy wykorzystaniu funduszy unijnych." - dodaje Henryk Lewczuk, prezes zarządu BioMaximy.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.