REKLAMA
REKLAMA

Firmy

BVT: Podział akcji przed debiutem

BVT, spółka zależna od notowanego na NewConnect Kupca, specjalizująca się w nabywaniu i obsłudze wierzytelności, złożyła do sądu wniosek o rejestrację podziału wszystkich akcji w stosunku 1:50. Po przeprowadzeniu tej operacji zamierza ponowić starania o wprowadzenie swoich papierów na „małą giełdę".

W wyniku splitu dotychczasowe 200 tys. akcji o wartości nominalnej 5 zł każda zostanie wymienionych na 10 mln papierów o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wysokość kapitału zakładowego BVT się nie zmieni.

– Przeprowadzenie splitu ma na celu zwiększenie liczby akcji wprowadzanych na rynek NewConnect, przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości na akceptowalnym poziomie. Drugim elementem zmian będzie upłynnienie części pakietów akcji serii C posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, czyli spółki Kaja i Kupiec – stwierdza Leszek Wróblewski, prezes zarządu Kupca.

W ofercie prywatnej spółka wyemitowała 20 tys. akcji serii C po 40 zł za sztukę. Zebrane 800 tys. zł poszło m.in. na zakup kolejnych pakietów wierzytelności.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA