Skupy akcji przybrały na sile na warszawskiej giełdzie

Wśród firm z krajowego parkietu skup akcji własnych wciąż jest dużo mniej popularny niż dywidenda. Mimo to nie brakuje spółek, które skłaniają się ku tej pierwszej opcji.

Publikacja: 10.06.2023 08:10

Skupy akcji przybrały na sile na warszawskiej giełdzie

Foto: Robert Gardziński

Część spółek zamiast klasycznej dywidendy stawia na buy back. Zakładając, że celem spółki jest umorzenie nabytych w ramach skupu akcji, takie działanie można potraktować jako sposób na podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.

Spółki ogłaszają skupy

Skup akcji może być realizowany na dwa sposoby. Jednym z nich jest ogłoszenie wezwania przez spółkę skierowanego do akcjonariuszy, a oferty są proporcjonalnie redukowane, jeśli popyt jest większy od ustalonego limitu. Wówczas jest on prowadzony po z góry określonej cenie, a zapisy trwają z reguły nie więcej niż kilka tygodni. Wśród spółek, które w ostatnich tygodniach zdecydowały się na buy back i złożyły swoim akcjonariuszom ofertę odkupienia akcji, znajdują się m.in. Huuuge, Quercus TFI, Comp czy Neuca. Z kolei kilka innych, jak CD Projekt, GTC czy Wielton przymierzają się do niego. W większości przypadków skup akcji jest jedyną forma dystrybucji zysku, jaką są w stanie zaoferować w tym roku swoim akcjonariuszom.

Na skup akcji może się zdecydować Asseco Poland. Wśród projektów uchwał na czerwcowe walne jest utwo

Na skup akcji może się zdecydować Asseco Poland. Wśród projektów uchwał na czerwcowe walne jest utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości prawie 1,2 mld zł na wypłatę dywidendy w przyszłych latach lub buyback. Łączna liczba nabywanych walorów nie może przekroczyć 16,6 mln, co stanowi niespełna 20 proc. kapitału, a cena nie może być wyższa niż 130 zł. Buyback może być też jedną z opcji w przypadku zmian w akcjonariacie.

Równocześnie na GPW nie brakuje spółek, które od lat łączą skup akcji z dywidendą. Taki model funkcjonuje w Neuce. Dystrybutor farmaceutyków planuje w lipcu wypłatę z zysku za 2022 rok łącznie ponad 57 mln zł dywidendy, co daje 13 zł na akcję. Równocześnie jej zarząd ustanowił niedawno nowe warunki buy backu. Ma on dotyczyć nie więcej niż 90 tys. sztuk. Spółka planuje na niego przeznaczyć do 63 mln zł. Cena maksymalna jednej akcji w skupie to 700 zł. Program potrwa do końca 2024 roku, ale już w maju zarząd Neuki ogłosił ofertę zakupu nie więcej niż 50 tys. akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 1,11 proc., oferując 690 zł za jedną akcję.

Akcjonariusze CD Projektu dali zielone światło na wypłatę ok. 100 mln zł dywidendy i przeprowadzenie

Akcjonariusze CD Projektu dali zielone światło na wypłatę ok. 100 mln zł dywidendy i przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 500 mln zł w celu umorzenia. Uchwała umożliwia spółce przeprowadzenie skupu w elastyczny sposób – zarówno w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym, jak i poza zorganizowanym systemem obrotu w drodze publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji przez wszystkich akcjonariuszy.

W tym roku plany buy backu połączonego z wypłatą dywidendy miał także XTB, który w ten sposób chciał przetransferować rekordowy zysk za 2022 rok do akcjonariuszy. Początkowo plan zakładał przeznaczenie 50 proc. zysku, czyli 382 mln zł na dywidendę, a kolejne 25 proc. (188,7 mln zł) miało trafić na skup akcji. Broker nie otrzymał jednak na czas zgody Komisji Nadzoru Finansowego i ostatecznie musiał zrezygnować z buy backu. Akcjonariusze XTB nic jednak nie stracą, bo firma wynagrodzi im to wyższą dywidendą, która została zwiększona do ponad 270 mln zł, co daje 4,86 zł wypłaty na jedną akcję.

Z początkiem czerwca Comp ogłosił zaproszenie do składania ofert do sprzedaży akcji własnych po ceni

Z początkiem czerwca Comp ogłosił zaproszenie do składania ofert do sprzedaży akcji własnych po cenie 80 zł. Technologiczna spółka chce skupić nieco ponad 235 tys. akcji własnych stanowiących 4,2 proc. głosów na WZ. Oferty sprzedaży będą przyjmowane do 16 czerwca. W trakcie ostatniej sesji akcje spółki wyceniane były po ok. 58 zł. Łącznie na skup może zostać przeznaczone ponad 18,8 mln zł.

Część spółek w ostatnich latach zrezygnowała z dywidendy, którą wcześniej regularnie wypłacała, stawiając tylko na buy back. Można do nich zaliczyć Quercus TFI, który złożył właśnie swoim akcjonariuszom ofertę wykupu ponad 1,3 mln akcji, stanowiących 2,35 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 9,50 zł za sztukę. – Kontynuujemy tradycję dzielenia się zyskami z naszymi akcjonariuszami. Na skup przeznaczamy 100 proc. ubiegłorocznego zysku jednostkowego – komentuje Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Na podobny krok zdecydował się w zeszłym roku Wielton, który w poprzednich latach regularnie dzielił się zyskiem w formie dywidendy. W tym roku spółka chce przeznaczyć prawie 30 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego łącznie 72,7 mln zł, na zwiększenie kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania przez spółkę akcji własnych. Decyzja musi jeszcze zostać zaakceptowana przez akcjonariuszy.

Buy back ma swoje plusy i minusy

Skup akcji może stanowić dobrą alternatywę dla dywidendy, ale dużo zależy od ceny skupu i wielkości pozycji danego inwestora. – Skup pozwala inwestorowi zdecydować, czy warto sprzedawać akcje zależnie od oferowanej ceny i jest to zwykle transakcja z ograniczonym wpływem na kurs, co jest pozytywne szczególnie w przypadku mniej płynnych spółek. Dla małych inwestorów korzyści ze skupu są jednak często mniejsze, bo w ich przypadku np. konieczność zapisu na skup w formie zaproszenia do sprzedaży akcji jest dodatkowym obciążeniem, mogą też po prostu przegapić okazję do sprzedaży akcji – zauważa Dominik Niszcz, analityk Trigon DM.

Akcjonariusze GTC zdecydują 21 czerwca br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2022 r. oraz o przen

Akcjonariusze GTC zdecydują 21 czerwca br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2022 r. oraz o przeniesieniu 633,12 mln zł z kapitału zapasowego na sfinansowanie buybacku. Według projektu uchwały spółka mogłaby do połowy 2024 r. skupić do 15 proc. akcji spółki po cenie 5–7 zł za walor. Na giełdzie jej akcje kosztują ok. 5,60 zł. Forma skupu to zaproszenie do składania ofert lub nabywania papierów na giełdzie, w tym w ramach transakcji pakietowych.

Skup akcji daje inwestorom oczywiste korzyści, gdy cena skupowanych akcji jest wyższa niż na rynku, choć jak zauważa ekspert w bardziej uprzywilejowanej pozycji są duzi akcjonariusze. – Jeśli cena skupu istotnie przekracza fair value spółki, inwestor straci, jeśli nie zapisze się na skup. Dlatego można wnioskować, że spółki stosujące tego rodzaju dystrybucję działają z korzyścią dla większych akcjonariuszy kosztem mniejszych, nieprofesjonalnych inwestorów. Plusem w takim przypadku są dla mniejszych inwestorów kwestie podatkowe, bo można zysk z takiej sprzedaży rozliczyć ze stratą z innej transakcji – podkreśla.

Z początkiem czerwca ruszył skup akcji w Huuuge w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży ak

Z początkiem czerwca ruszył skup akcji w Huuuge w formie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki. Akcjonariusze mogą je składać do 29 czerwca. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 150 mln USD i obejmuje nieco ponad 20 proc. kapitału zakładowego. Oferowana cena to 37 zł. Kurs rynkowy producenta gier mobilnych aktualnie oscyluje w okolicach 28 zł, po zwyżce o ok. 30 proc. od początku 2023 r.

W jego ocenie cena skupu zbliżona do ceny rynkowej wydaje się bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. – Tu inwestor musi podjąć decyzję, czy jest to według niego dobra cena i czy zarobi, sprzedając (cena skupu powyżej fair value) lub alternatywnie, czy spółka, w której ma udziały, skupi okazyjnie akcje od innych inwestorów (inwestor nie sprzedaje, cena skupu poniżej fair value). Mniej aktywni duzi inwestorzy mogą jednak w tym przypadku preferować dywidendę, bo gotówka po prostu wpływa na konto i nie trzeba podejmować i uzasadniać decyzji czy cena jest atrakcyjna – uzasadnia.

Pozytywny sygnał dla rynku

Z reguły informacja o skupie akcji własnych jest pozytywnie odbierana przez rynek. Można ją potraktować jako sygnał od zarządu, że spółka jest niedowartościowana. – Najczęściej skup akcji własnych przeprowadza się w momencie, kiedy w mniemaniu danej spółki jej walory nie są wyceniane adekwatnie do otaczającej ją koniunktury bądź najbliższych prognoz. Zachowanie to jest zrozumiałe, albowiem żaden podmiot nie chce płacić więcej za coś, co nie będzie na tyle opłacalne, aby zrekompensować poniesione koszty. Co więcej, nie mniej ważnym aspektem jest sam profil spółki, jej kapitalizacja rynkowa oraz możliwości dalszego skalowania (rozwijania) biznesu. W oczach potencjalnych inwestorów przeprowadzony skup akcji w celu ich umorzenia będzie pozytywnym sygnałem, zwłaszcza wobec spółek mniejszych z większymi możliwościami rozwoju, ale również poddanymi większej zmienności – wyjaśnia Mateusz Czyżkowski, analityk XTB.

Wielton nie wypłaci dywidendy z zysku za 2022 rok, ale planuje prawie 30 mln zł przeznaczyć na skup

Wielton nie wypłaci dywidendy z zysku za 2022 rok, ale planuje prawie 30 mln zł przeznaczyć na skup akcji własnych. Jego szczegółów nie ujawniono. Decyzja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez walne zgromadzenie, które zostało zaplanowane na 29 czerwca. Na podobny krok producent naczep i przyczep zdecydował się już w 2022 roku, choć w poprzednich latach regularnie wypłacał dywidendy.

Wskazuje, że między dywidendą a skupem akcji istnieje kilka różnic, które jego zdaniem bardziej faworyzują dokonywanie skupów akcji. – Po pierwsze, dywidenda jest narzędziem mało elastycznym podatkowo, co w przypadku wielu inwestorów nie będzie atrakcyjnym rozwiązaniem. Po drugie, wypłata dywidendy, mimo bezpośredniej korzyści dla akcjonariuszy, nie świadczy o tym, że zyski, które zostały wygenerowane oraz potem wypłacone dla akcjonariuszy, będą również odnotowywane przez spółki w przyszłości. Jest to ogromna przewaga skupu akcji, albowiem zakładając, że akcjonariusze spółki działają racjonalnie, żaden z nich nie będzie chciał, aby spółka, której jest współwłaścicielem, alokowała swoje zyski, skupując akcje przedsiębiorstwa, którego perspektywy są mało atrakcyjne – wyjaśnia.

W jego ocenie można przyjąć, że inwestorzy zamierzający utrzymywać swoje aktywa w krótszym terminie, bardziej zadowoleni będą z wypłaty dywidendy. – Z drugiej strony, pełny efekt skupu akcji może być widoczny dopiero po pewnym czasie, co w tym przypadku faworyzuje inwestorów długoterminowych – podsumowuje Czyżkowski.

Analizy rynkowe
Bessa w pełnej okazałości
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Gospodarka krajowa
Stopy nie muszą przewyższyć inflacji, żeby ją ograniczyć
Analizy rynkowe
Spadki na giełdach boleśnie uderzają w portfele miliarderów
Analizy rynkowe
Dywidendy nie takie skromne
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Analizy rynkowe
NewConnect: Liczba debiutów wyhamowała
Analizy rynkowe
Jesteśmy na półmetku bessy. Oto trzy argumenty