Wierzytelności

Banki oporne w sprawie GetBacku

Ostatnio na łamach „Parkietu” informowaliśmy, że wierzyciele zabezpieczeni GetBacku czyli m.in. banki nie palą się do tego, aby wziąć udział w układzie. Potwierdza to również rada wierzycieli GetBacku.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

„Rada Wierzycieli zaprosiła na posiedzenie przedstawicieli wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w celu umożliwienia wypracowania rozwiązania nakierowanego na wyrażenie zgody przez te podmioty na co najmniej częściowe umorzenie ich wierzytelności oraz zwolnienie przedmiotów spod zabezpieczeń. Większość z zaproszonych podmiotów (banków) odmówiła udziału w spotkaniu. Przedstawiciele instytucji obecnych na spotkaniu w sposób wyraźny odmówili wsparcia procesu restrukturyzacji. Część instytucji finansowych, będących wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo, rozważa negocjacje w sprawie wydłużenia terminów i ustalenia warunków spłaty zadłużenia" – czytamy w komunikacie po ostatnim posiedzeniu rady wierzycieli.

Rada jednocześnie podkreśliła, że nadal działa w ogromnym dyskomforcie w związku z ograniczoną ilością informacji otrzymywaną od GetBacku. „Z tego powodu, na chwilę obecną, dane dotyczące sytuacji finansowej dłużnika nie pozwalają na poprawienie propozycji układowych zgłaszanych przez radę wierzycieli, gdyż przy obecnym stanie wiedzy realne szanse na ich wykonanie byłyby wątpliwe, co w rezultacie zwiększyłoby ryzyko odmowy zatwierdzenia układu przez sąd" – argumentuje rada.

Mimo wszystko przedstawiciele GetBacku zaprezentowali radzie zestawienie pokazujące na co spółka przeznaczała pieniądze pozyskane z emisji obligacji i akcji. „Z udostępnionych wyliczeń wynika, że znaczna część pozyskanych środków została przeznaczona na zawarcie nierynkowych transakcji, w tym w szczególności na zakup portfeli wierzytelności po zawyżonych cenach. Rada wierzycieli stoi na stanowisku, że informacje w tym przedmiocie powinny zostać upublicznione przez zarząd dłużnika. Jednocześnie rada wierzycieli planuje przeprowadzić spotkania z bankami oraz innymi podmiotami z branży finansowej, które wydają się być istotnymi  beneficjentami współpracy z dłużnikiem, w celu ich nakłonienia do udziału w jego restrukturyzacji" – zapowiedziała rada.

Odniesiono się również do ostatnich propozycji Altus TFI w sprawie rozliczenia transakcji zakupy EGB Investments (dziś w tej sprawie CBA zatrzymało dwóch przedstawicieli Altus TFI). „W ocenie rady wierzycieli proponowana przez Altus formuła rozliczenia, polegająca na oddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego oraz umożliwienia Altus objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika, nie są adekwatnym i najkorzystniejszym dla wierzycieli dłużnika sposobem rozliczenia transakcji wątpliwych z punktu widzenia ich rynkowości. Negocjacje w przedmiocie zawarcia porozumienia są w dalszym ciągu prowadzone" – uważa rada.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.