Wierzytelności

Pierwszy pozew Rzecznika Finansowego w sprawie GetBack

Rzecznik Finansowy złożył pozew w imieniu klienta Idea Banku, który zdaniem Rzecznika został wprowadzony w błąd podczas oferowania kupna obligacji GetBacku.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Rzecznik Finansowy złożył 21 sierpnia do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew w imieniu klienta Idea Banku. Zdaniem Rzecznika został on pokrzywdzony stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających klienta w błąd oraz zakazanej praktyki missellingu w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji GetBacku. Windykacyjna spółka popadła w tarapaty finansowe i stała się niewypłacalna, trwa śledztwo w tej sprawie (narażono na straty ok. 9 tys. osób indywidualnych mających jej papiery za ok. 2,6 mld zł).

- Sprawa dotyczy jaskrawego naruszenia interesów osób starszych na rynku finansowym. Klient miał zgromadzone oszczędności na bezpiecznych lokatach a został skłoniony do ich zainwestowania w ryzykowny instrument finansowy – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Zdaniem Rzecznika klient został wprowadzony w błąd odnośnie osoby emitenta, charakteru obligacji, a przede wszystkim ryzyka związanego z tego typu produktem finansowym. Według zapewnień pracownika banku, obligacje te miały być bezpiecznym sposobem ulokowania oszczędności, z gwarantowanym zwrotem wpłaconego kapitału, jak w przypadku lokaty bankowej. Przed konsumentem zatajono istotne cechy oferowanego produktu. Ponadto, bank dopuścił się zabronionej praktyki missellingu, proponując nabycie ryzykownego produktu inwestycyjnego, który był nieodpowiedni dla osoby mającej w chwili zakupu obligacji 85 lat i nie będącej zainteresowaną ryzykownymi inwestycjami. Klient lokował zaoszczędzone środki na lokatach bankowych. Te pieniądze miały być wsparciem jego budżetu w czasie emerytury.

- W mojej ocenie to przykład nadużycia zaufania klienta do banku. Szczególnie osoby starsze wciąż postrzegają banki jako instytucje zaufania publicznego – mówi Mariusz Golecki.

Podstawę prawną pozwu stanowią przepisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2070, ze zm.). Rzecznik Finansowy wniósł o zasądzenie na rzecz klienta tytułem odszkodowania kwoty wpłaconej na nabycie obligacji GetBacku, której klient nie może obecnie odzyskać. Dodatkowo wniósł o zasądzenie 50 tys. zł tytułem zadośćuczynienia na cel społeczny związany z ochroną konsumentów. W tym wypadku na rzecz Federacji Konsumentów z siedzibą w Warszawie.

Idea Bank był jednym z największych dystrybutorów obligacji GetBacku i klienci banku skarżyli się na to jak oferowano im te papiery. W lutym tego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb. UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty.

Idea Bank nie komentuje indywidualnych procesów sądowych, ani decyzji instytucji państwowych w tym zakresie. W przesłanym nam oświadczeniu bank przekonuje, że zależy mu na tym, aby wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem GetBacku oraz dystrybucją związanych z nią instrumentów finansowych zostały dogłębnie przeanalizowane i wyjaśnione.

"Przypominamy, że GetBack był zdrową spółką jeszcze w marcu 2016 roku, gdy został sprzedany przez Idea Bank nowym właścicielom. Wtedy też strategia zrównoważonego rozwoju, która zakładała spokojny wzrost i zwiększanie udziału w rynku została porzucona. Dwa lata wystarczyły, aby nowa i agresywna strategia doprowadziła GetBack do upadku kosztem wszystkich posiadających obecnie status pokrzywdzonego w prowadzonych przez Prokuraturę działaniach, w tym Idea Banku.

Od 2018 roku Bank szczegółowo wyjaśnia poszczególne transakcje sprzedażowe. Zespół ds. reklamacji analizuje każdy z przypadków indywidualnie, a w sytuacjach bezspornych rozwiązuje sprawy polubownie. Do tej pory Idea Bank skierował zaproszenia do ugodowych mediacji do 158 osób. Do dziś wypłaciliśmy łącznie ok. 8,8 mln zł.

Pozostajemy w stałym kontakcie z organami nadzoru i właściwymi służbami przekazując zgodnie z wezwaniami informacje, wyjaśnienia oraz przedstawiając swoje stanowisko w zakresie formułowanych pytań, merytorycznie odnosząc się do podnoszonych okoliczności faktycznych i wniosków" - podał bank w oświadczeniu.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.